تامين اجتماعي در بي اثر كردن تحريم دشمنان نقش اساسي دارد

تهران-ايرنا-مديرعامل سازمان تامين اجتماعي گفت: بي اثر كردن سلاح تحريم دشمنان با كار جهادي در كشور قابل انجام است و سازمان تامين اجتماعي در اين رابطه نقش اساسي دارد.

به گزارش ايرنا از سازمان تامين اجتماعي، سيدتقي نوربخش روز پنجشنبه در جلسه شوراي اداري معاونت بيمه اي سازمان تامين اجتماعي اظهار داشت: شرايط اقتصادي كشور بر تمامي ابعاد فعاليت سازمان تامين اجتماعي اثرگذار است. مطالبات مردم در نتيجه مشكلات اقتصادي فزوني يافته است و از سوي ديگر به دليل محدوديت منابع در واحدهاي توليدي، تامين منابع و وصول حق بيمه با مشكلاتي مواجه مي شود.
وي با بيان اينكه سازمان تامين اجتماعي در اين شرايط بدون اتكا به منابع عمومي كشور خدمات گسترده بيمه اي و درماني را به نيمي از جمعيت كشور ارائه مي دهد و زندگي و معيشت مستمري بگيران توسط اين سازمان مديريت مي شود.
نوربخش با تاكيد بر اينكه امروز كشور ما در جنگ رواني و اقتصادي قرار دارد، افزود: رفع نيازهاي مردم و پاسخ گويي به نيازهاي جامعه مجاهدت بزرگي است كه همكاران سازمان تامين اجتماعي انجام مي دهند.
مديرعامل سازمان تامين اجتماعي با تاكيد بر اينكه ظرفيت ها و امكانات كشور و همچنين عزم و اراده مردم ما بسيار بزرگتر از مشكلات و چالش هاي فعلي است، اظهار داشت: بدون ترديد ملت بزرگ ايران از اين شرايط با عزت و سربلندي عبور خواهند كرد.
نوربخش افزود: وظيفه ما در سازمان تامين اجتماعي اين است كه با ارتقاء خدمات و حمايت از اقشار تحت پوشش اين سازمان براي موفقيت كشورمان در اين نبرد تمام عيار اقتصادي تلاش كنيم و به نحوي عمل كنيم كه بيمه شدگان و بازنشستگان و تمامي ذي نفعان سازمان كمترين فشار را متحمل شوند.
وي با تاكيد بر اينكه خدمت به مردم افتخار مديران و كاركنان سازمان تامين اجتماعي است، گفت: طي ماه گذشته هشت هزار و 200 ميليارد تومان براي خدمت رساني به جامعه تحت پوشش تامين اجتماعي هزينه شده است و در 10 روز اول مهر ماه نيز يك هزار و 100 ميليارد تومان در حوزه درمان كشور پرداخت صورت گرفته است.
نوربخش با بيان اينكه سازمان تامين اجتماعي در حال عبور از مراحل توسعه اي است، اظهار داشت: بايد عوارض احتمالي اين تغييرات را به حداقل برسانيم تا در آينده نزديك بتوانيم بيشترين خدمات را به جامعه تحت پوشش با روش هاي جديد و به صورت غيرحضوري ارائه دهيم.
محمدحسن زدا معاون بيمه اي سازمان تامين اجتماعي نيز در اين جلسه گفت: به منظور ارتقاي خدمات غير حضوري برنامه هاي گسترده اي در حال اجرا است و در همين راستا افزايش پهناي باند و ارتقاي نرم افزارهاي خدمات غير حضوري با جديت دنبال مي شود.
وي هماهنگي نرم افزار هاي مختلف و همچنين برقراري ارتباط با سامانه هاي ساير دستگاه ها از جمله ثبت احوال را براي ارتقاي خدمات غير حضوري سازمان تامين اجتماعي ضروري عنوان كرد و اظهار داشت: براساس برنامه ريزي صورت گرفته بهره برداري از هر نوع نرم افزاري در واحدهاي اجرايي سازمان تامين اجتماعي تنها پس از حصول اطمينان از انطباق با ساير برنامه ها قابل انجام خواهد بود.
معاون بيمه اي سازمان تامين اجتماعي با اشاره به همكاري سازمان هاي بيمه گر كشور براي رفع همپوشاني ها، گفت: به منظور تكميل اين برنامه شيوه نامه اي با همكاري سازمان هاي بيمه گر تهيه شده است و در آينده صدور و تجديد اعتبار دفترچه ها براي هر فرد تنها از طريق يك سازمان بيمه گر قابل انجام است.
سازمان تامين اجتماعي 18 نوع خدمت بيمه اي و درماني به 42 ميليون بيمه شده شامل مستمري بگيران و بازنشستگان در سراسر كشور ارائه مي دهد.
اجتمام* 7268**1440