هيأت علماي عربستان خواستار بركناري بن سلمان شد

تهران – ايرنا- پس از انتشار نتايج اوليه تحقيقات پليس تركيه مبني بر قتل جمال خاشقچي روزنامه نگار منتقد سعودي در كنسولگري كشورش در استانبول، هيات عالي علماي عربستان خواستار بركناري محمد بن سلمان وليعهد اين كشور شد.

به گزارش پايگاه خبري 'عربي 21'، هيات عالي علماي عربستان روز پنجشنبه با انتشار بيانيه اي با اشاره به اقدامات ظالمانه و سياست هاي نادرست بن سلمان و تاكيد بر مجرم بودن وي در قتل خاشقچي، خواستار عزل وي شدند.
اين هيات در بيانيه خود با تاكيد بر اقدامات اشتباه بن سلمان مانند دستگيري اهل علم و روشنفكران، انتشار فساد اجتماعي و اداري با به كار گرفتن افراد ناكارآمد، هدر دادن اموال عمومي بدون هيچ منفعتي، خواستار بركناري وي و انتخاب فردي مناسب براي اين منصب شدند.
به گزارش ايرنا، ماجراي قتل وحشيانه خاشقچي، واكنش تند مجامع بين المللي را به مقامات سعودي به ويژه وليعهد اين كشور در پي داشته است. هرچند كه رياض تاكنون زير بار جنايت خود نرفته اما شواهد و نتايج تحقيقات پليس تركيه خلاف اين موضوع را ثابت مي كند.
اگر مشخص شود قتل خاشقچي به دستور عربستان صورت گرفته، جايگاه بن سلمان به شدت متزلزل مي شود و حتي احتمال عزل وي هم وجود دارد.
خاشقچي 59 ساله روز دوم اكتبر (10 مهر ) پس از مراجعه به كنسولگري عربستان در تركيه ربوده شد و شواهد حاكي از قتل و مثله شدن جسد وي دارد.
وي پس از انتخاب بن سلمان به عنوان وليعهد عربستان، اين كشور را ترك كرد و به آمريكا رفت. او در مقالاتي كه در روزنامه 'واشنگتن پست' نوشته بود، از جنگ عربستان در يمن، بحران اقتصادي با كانادا و دستگيري مدافعان حقوق زنان عربستان انتقاد كرده بود.
خاورم**3224*1049