تكميل مسكن مهر آستارا نيازمند توجه مسئولان استاني است

آستارا - ايرنا - فرماندار آستارا گفت: بهره برداري از مسكن مهر اين شهرستان مطالبه جدي متقاضيان آن است و تكميل و واگذاري آنها توجه و همت مسئولان شوراي مسكن استان گيلان را مي طلبد.

به گزارش خبرنگار ايرنا، يونس رنجكش روز چهارشنبه در جلسه شوراي مسكن در فرمانداري آستارا افزود: 400 واحد از مجتمع 900 واحدي مسكن مهر اين شهرستان حدود 90 درصد پيشرفت فيزيكي دارد و به دليل نبود اعتبارات لازم، تكميل نشده است.
وي با اشاره به اين كه ميزان تخلفات و اختلاس مالي شركت هاي تعاوني مسكن مهر آستارا 150 ميليارد ريال است خاطرنشان كرد: با پيگيري محاكم قضايي، سه نفر از مديران عامل شركت ها دستگير شده اند.
وي ادامه داد: براي تكميل اين طرح 150 ميليارد ريال نياز است و بر اساس مصوبات شوراي مسكن آستارا و استان، براي شناسايي افراد واجد شرايط مسكن مهر در آستارا، هيات تصفيه تشكيل شد و واحدها پس از تكميل، بر اساس اولويت واگذار خواهد شد.
فرماندار آستارا ادامه داد: اقشار آسيب پذير و متقاضيان مسكن مهر اين شهرستان به علت نبود آگاهي و نظارت كافي، با نام نويسي در آن در دام افراد سودجو افتاده و اندوخته مالي خود را به حساب طرح واريز كرده اند.
كلنگ احداث طرح مسكن مهر آستارا با 900 واحد مسكوني در سال 87 به زمين زده شد و تاكنون فقط 100 واحد از بخش كارگري آن تكميل و به مالكان واگذار شده است.
شهرستان مرزي بندر آستارا با 91 هزار نفر جمعيت در غرب استان گيلان و همسايگي جمهوري آذربايجان قرار دارد.
7105 / 7124 /6030