بارش هاي پاييزي دراصفهان بيشتر از نرمال خواهد بود

اصفهان - ايرنا - مديركل هواشناسي استان اصفهان گفت: پيش بيني ها نشان مي دهد بارندگي پاييز امسال در اين منطقه اندكي بيشتر ازحد نرمال و دماي هوا حدود يك درجه سردتر نسبت به پاييز سال گذشته خواهد بود.

به گزارش ايرنا، حميدرضا خورشيدي روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران افزود : هفته گذشته بارش هاي رگباري در حد نرمال و فراتر از نرمال را در شهرستان هاي اصفهان، نطنز، كاشان، ورزنه، خورو بيابانك ، اردستان ، گلپايگان و خوانسار شاهد بوديم.
وي با بيان اين كه در سال زراعي جاري همه شهرستان هاي استان جز خور و بيابانك تا 22 مهرماه بارش دريافت كردند ، گفت:بارش ها در سال زراعي گذشته در بازه زماني مشابه در كل استان صفر بوده است.
** 'بلاكينگ' عامل اصلي بارش‌هاي پاييزي است**
مدير كل هواشناسي استان اصفهان با بيان اينكه پديده 'بلاكينگ' عامل اصلي بارش‌هاي پاييزي در اصفهان بوده است، افزود : وجود اين پديده در فصل پاييز روي اروپا موجب شكسته شدن جريان‌هاي غربي و تغيير مسير آنها به سوي جنوب اروپا شد و با عبور از روي ايران و خاورميانه، بارش هاي ماه هاي اخير را در پي داشت.
« هنگام وقوع بلاكينگ، جريان هاي غربي كه در حالت طبيعي از غرب به شرق در حال حركت هستند، مسير اصلي خود را به سمت شمال يا جنوب تغيير داده و اقليم مناطقي را كه از روي آنها عبور مي كنند را متأثّر مي كنند.»
مدير كل هواشناسي استان اصفهان با بيان اينكه بارش هاي در حد نرمالي در 2 ماه آينده در استان اصفهان پيش بيني مي شود ، افزود: استان اصفهان از ابتداي مهر امسال تاكنون از نظر دريافت بارش در سال زراعي جاري نسبت به بلند مدت فراتر از حد نرمال و از نظر پربارشي در اين بازه زماني در جايگاه چهارم كشور و پس از استان هاي قم، خراسان رضوي و تهران قرارگرفت.
وي گفت: ميانگين ارتفاع بارش تا 22 مهر امسال در استان اصفهان برابر2.7 ميلي‌متر است كه نسبت به بلندمدت مشابه سال قبل 133 درصد افزايش داشته است.
خورشيدي اضافه كرد: ميانگين ارتفاع بارش در سال زراعي 97-96 در استان اصفهان برابر114 ميلي‌متر است كه نسبت به بلندمدت مشابه 27 درصد كاهش و نسبت به سال زراعي 96-95 به ميزان 14 درصد كاهش داشته است.
وي گفت: استان اصفهان در سال زراعي گذشته، 72 درصد بارش يك سال زراعي كامل خود را نسبت به بلند مدت دريافت كرد و درواقع 28 درصد نسبت به يك سال زراعي نرمال، كاهش بارش داشت.
مدير كل هواشناسي استان اصفهان با اشاره به تغييرات دماي هواي استان هم گفت: ميانگين دماي استان اصفهان در تابستان 97 در مقايسه با بلندمدت آن يك درجه سانتيگراد بيشتر و نسبت به سال 96 هم در همين بازه زماني، 1.6 درجه سانتيگراد بيشتر بود.
وي افزود: با گذر امواج به نسبت سرد در پاييز 97 ميانگين دما در حد نرمال تا يك درجه سانتي گراد سردتر از نرمال خواهد شد.

**استان اصفهان در شرايط خشكسالي هيدرولوژي و خشكسالي اجتماعي- اقتصادي قرار گرفته است **
مديركل هواشناسي استان اصفهان گفت: بعلت استمرار شرايط خشكسالي طي 10 سال اخير، اين استان در شرايط خشكسالي هيدرولوژي و خشكسالي اجتماعي- اقتصادي قرار گرفته است كه يكي از سخت ترين و پيچيدگي انواع خشكسالي بوده و خارج شدن از اين نوع خشكسالي بسيار زمان بر بوده و به سالهاي ترسالي متمادي نيازمند است.
وي با بيان اين كه مبناي تخصيص بودجه و اعتبارات خشكسالي، خشكسالي از نوع هيدرولوژي است افزود: 99درصد از مساحت استان بر اساس شاخص بارش ، تبخير و تعرق 10 ساله ،درگير درجات مختلف خشكسالي است كه 60 درصد از آن خشكسالي شديد و بسيار شديد است.
خورشيدي با اشاره به تحليل شاخص استاندارد بارش- تبخير و تعرق (SPEI) در دوره 10 ساله تا پايان شهريور‌ماه، گفت: بررسي ها در اين زمينه بيانگر آن است كه درجات خفيف تا بسيارشديد خشكسالي درازمدت شهرستان‌هاي استان را دربرگرفته است بطوري كه از لحاظ پراكنش مكاني، 99.4 درصد مساحت استان، درگير خشكسالي درازمدت بوده و تنها 0.6 درصد مساحت استان در وضعيت نرمال قرار دارد.
وي همچنين گفت: 10.6 درصد مساحت استان در گير خشكسالي بسيار شديد، 50.6 درصد مساحت استان در گير خشكسالي شديد، 33.2 درصد خشكسالي متوسط و پنج درصد از مساحت استان هم با خشكسالي خفيف مواجه است.
وي اضافه كرد: با توجه به پراكنش جمعيت در مناطق مختلف استان، نزديك به صد درصد (99.8) جمعيت استان درگير خشكسالي دراز مدت قرار دارند.
**شرايط انباشت آلاينده هاي جوي در نيمه اول پاييز وجود ندارد **
مديركل هواشناسي استان اصفهان گفت: با توجه به عبور امواج ناپايدار و ايجاد ناپايداري در نيمه اول پاييز سال جاري، بر خلاف سال گذشته شرايط انباشت آلاينده هاي جوي بطور مستمر وجود ندارد.
وي به بهره برداران كشاورزي در استان اصفهان توصيه كرد: با توجه به پيش بيني بارش هاي زود هنگام پاييزي، تاريخ كشت ديم در مناطق ديم‌كاري استان بر اساس تقويم نرمال زراعي منطقه و حتي حدود 10 روز زودتر انجام شود.
ت 7150 / 6022