شهرداري هاي آستارا بخشي از درآمد خود را به كتابخانه ها دادند

آستارا - ايرنا - رئيس اداره كتابخانه هاي عمومي بندر آستارا گفت: شهرداري هاي آستارا و لوندويل مطابق قانون، يكصد ميليون ريال از محل نيم درصد درآمد خود را به حساب اين نهاد واريز كردند.

آرزو عباس زاده روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود: از سال 84، نيم درصد درآمد شهرداري ها به حساب انجمن كتابخانه هاي عمومي آستارا واريز و در پيشبرد برنامه هاي فرهنگي، هنري و امور عمراني و جاري كتابخانه ها هزينه مي شود.
وي بيان كرد: امسال شهرداري آستارا 90 ميليون و شهرداري لوندويل 10 ميليون ريال از نيم درصد درآمد خود را به حساب انجمن كتابخانه ها واريز كردند.
وي ادامه داد: مردم و گردشگران آستارا از ايستگاه هاي مطالعه استقبال مي كنند و افرادي كه فرصت مراجعه به كتابخانه هاي عمومي را ندارند، در ايستگاه هاي مطالعه پارك معلم و ميدان شهرداري كتاب مي خوانند.
عباس زاده اظهار كرد: شهرداري آستارا براي راه اندازي 2 ايستگاه مطالعه حدود 100 ميليون ريال هزينه كرده است و در هر ايستگاه 120 جلد كتاب اماني براي گروه هاي سني مختلف ارائه مي شود.
چهار باب كتابخانه آستارا يك هزار و 500 متر مربع مساحت و دو هزار نفر عضو فعال دارند و 45 هزار جلد كتاب با 38 هزار عنوان در آنها موجود است.
شهرستان مرزي بندر آستارا با 91 هزار نفر جمعيت در منتهي اليه غرب استان گيلان و همسايگي جمهوري آذربايجان واقع است.
7105 / 7124/2007