آبان ماه آخرين مهلت خروج ديگهاي آلاينده ايرالكو از توليد است

اراك - ايرنا - استاندار مركزي گفت: پايان آبان ماه آخرين مهلت تعيين شده براي خروج 44 ديگ آلاينده باقي مانده از خط 5 قديم شركت ايرالكو از مدار توليد است و پس از آن هيچ بهانه اي پذيرفتني نيست.

به گزارش ايرنا، سيد «علي آقازاده» روز سه شنبه در نشست كارگروه طرح جامع كاهش آلودگي هواي اراك افزود: ايرالكو قول داده بود كه پرونده ديگ هاي فرسوده و آلاينده اين شركت را تا 31 شهريور ماه ببندد كه از برنامه تعهد شده عقب مانده است.
وي بيان كرد: بنا به اظهارات مسئولان ايرالكو به دليل تحريم و مسايل ناشي از آن دستگاه هاي مورد نياز برنامه بهسازي اين شركت و خروج ديگ هاي باقي مانده خط 5 به موقع تحويل نشده و اين صنعت خواستار تمديد 2 ماهه مهلت براي انجام تعهدات است.
استاندار مركزي ادامه داد: بازرسي از ايرالكو مشخص كرد كه تصميم و اراده براي خروج ديگ هاي آلاينده از مدار توليد وجود دارد و انتظار مي رود كه مسئولان اين صنعت با جديت براي تحقق تعهداتشان در مهلت جديد بكوشند.
آقازاده اظهار داشت: 40 درصد از آلومينيوم كشور در استان مركزي توليد مي شود و اگر به اين بخش آسيبي وارد آيد مي تواند براي صنايع زيردستي مصرف كننده چالش آفرين باشد و به مسايل كارگري در كشور دامن بزند.
وي عنوان كرد: مهلت تعيين شده آخرين فرصت براي اين صنعت است و هرگونه فرصت سوزي با هر بهانه اي پس از آن قابل قبول نيست و ديگ هاي باقي مانده مهر و موم مي شود.
استاندار مركزي اضافه كرد: شركت ايرالكو مكلف است به دنبال دريافت تسهيلات از محل صندوق توسعه ملي براي انتقال آندسازي به شعاع مناسب باشد و تاكنون در اين راستا فعاليت جدي نداشته است.
آقازاده بيان كرد: استانداري مركزي و نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي براي گره گشايي از مشكلات احتمالي و همراهي با مسئولان اين صنعت در راستاي تحقق تسهيلات مذكور آمادگي كامل را دارند.
وي يادآور شد: يكي از رسانه هاي كشوري مطلبي در خصوص آمار بالاي سرطان در روستاي كزار به چاپ رسانده بود كه در پي آن تيم ويژه اي از رياست جمهوري براي ارزيابي شرايط به استان مركزي سفر كردند اما در بررسي ها دلايل كافي براي تاييد اين مدعا موجود نبود و تفاوت معناداري در وضعيت آمار سرطان روستاي كزاز شازند با روستاي نهرميان ديده نشد.
آقازاده عنوان كرد: اين استان 2 هزار و 400 ميليارد ريال از محل عوارض آلايندگي سال هاي گذشته پالايشگاه طلب دارد و با وجود پيگيري هاي مستمر اين رقم تاكنون پرداخت نشده است.
وي گفت: اين مهم در سفر تيم ويژه رياست جمهوري به استان مركزي براي بررسي وضعيت روستاي كزاز شازند مطرح شد و قرار است كه پيگيري وصول طلب عوارض آلايندگي به صورت ويژه و با دستور رئيس جمهوري و اهرم هاي قانوني دنبال شود.
استاندار مركزي ادامه داد: اگرچه اين استان برخي چالش هاي زيست محيطي را دارد اما جداي از پهنه كشور نيست و آمارهاي رسمي نشان مي دهد اقدامات زيست محيطي استان مركزي در چند سال گذشته مطلوب بوده و منجر به كاهش روزهاي ناسالم شده است.
وي گفت: 11 دستگاه اتوبوس با سوخت پاك امروز (سه شنبه) به ناوگان حمل و نقل عمومي شهر اضافه مي شود كه اين مهم نيز در كاهش آلايندگي هوا نقش موثري دارد.
استاندار مركزي اضافه كرد: بهره برداري از مرحله نخست شهرك خودرو از ديگر اقدامات موثر در حوزه زيست محيطي استان بوده اما انتظار مي رود كه پس از راه اندازي سرعت انتقال واحدهاي خودرويي، تعميرات و آلاينده به اين مكان افزايش يابد.
آقازاده تصريح كرد: طرح جامع زيست محيطي پايش آب و خاك در استان مركزي نيازي جدي است اما هزينه آن نبايد از طريق بودجه دولتي تامين شود و منابع مالي در اين خصوص بايد از طريق صنايع بزرگ از جمله پتروشيمي، پالايشگاه، ايرالكو و شهرداري اراك پرداخت شود و دستگاه هاي ذيربط نيز بايد همه تلاش خود را براي اجراي دقيق آن به كار گيرند.
نماينده مردم اراك، كميجان و خنداب در مجلس شوراي اسلامي نيز در اين نشست گفت: اظهارنظر در خصوص هر موضوعي بايد به مرجع قانوني آن سپرده شود و ملاك تصميم گيري قانون است.
سيد «مهدي مقدسي» افزود: قانون هواي پاك در مجلس شوراي اسلامي تصويب شده و در برنامه ششم توسعه و قانون هواي پاك تاكنون قانون مترقي به اين ميزان وجود نداشته است.
وي بيان كرد: مجلس شوراي اسلامي در خصوص صنعت خودرو نيز با جديت ورود پيدا كرده و يكي از مباحث مهم بهبود ارتقاي كيفيت و استانداردهاي مورد نياز و خروج خودروهاي فرسوده است.
نماينده مردم اراك، كميجان و خنداب در مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: تخصيص اعتبارات سفر رئيس جمهوري به استان مركزي در حوزه محيط زيست و رفع آلاينده ها بايد با جديت پيگيري شود.
مقدسي عنوان كرد: پالايشگاه شازند از سنوات گذشته 2 هزار و 400 ميليارد ريال بابت عوارض آلايندگي بدهكار است و امور مالياتي استان مركزي بايد با استفاده از ابزارهاي قانوني اين اعتبار را وصولكند تا در راستاي حل مشكلات زيست محيطي اراك، شازند و ساير مناطق استان هزينه شود.
معاون امور هماهنگي عمراني استانداري مركزي هم در ادامه اين نشست گفت: اگر ايرالكو تعهدات خود را در مهلت خواسته شده عمل نكند، نمي توان پاسخگوي مردم بود.
«مهدي زنديه وكيلي» افزود: آندسازي بايد بر اساس مصوبه كارگروه كاهش آلودگي هواي اراك به خارج از شهر منتقل مي شد اما تاكنون پيگيري جدي در اين خصوص از سوي ايرالكو صورت نگرفته و مدام مباحث مالي تكرار مي شود.
رئيس دانشگاه علوم پزشكي اراك نيز در اين نشست گفت: شمار روزهاي آلوده در اراك كاهش يافته اما هنوز هواي اين شهر پاك نيست.
«حسن طاهر احمدي» افزود: انگشت اتهام در خصوص آلايندگي هاي هوا اراك به سوي برخي از صنايع است كه براي مشخص شدن صحت اين موضوع و پيامدهاي احتمالي بايد پژوهش دقيق علمي صورت گيرد.
وي بيان كرد: صنايعي كه انگشت اتهام به سمت آن ها دراز است بايددر تامين هزينه هاي تحقيقات به دانشگاه علوم پزشكي استان كمك كنند اما تاكنون يك ريال نيز در اين راستا پرداخت نشده است.
مديركارخانه ايرالكو نيز در اين نشست گفت: مشكلات ترخيص كالا و تجهيزات لازم براي خروج ديگ هاي قديمي علت تاخير در تعهدات ايرالكو براي بستن پرورنده ديگ هاي آلاينده در مهلت مقرر بوده است.
«مجيد بوالحسني» افزود: 44 ديگ آلاينده از خطوط قديمي توليد در ايرالكو باقي مانده كه تا نيمه اول آبان ماه مراحل عمليات جايگزيني ديگ هاي جديد كامل مي شود و تا پايان آبان ماه نيز تمامي ديگ هاي قديمي از مدار توليد حذف خواهند شد.
وي بيان كرد: عمليات انتقال واحد آندسازي ايرالكو به شهرك صنعتي خيرآباد اراك پيشرفت فيزيكي 27 درصدي دارد و براي سرعت بخشي به انجام كار نياز است كه منابع دولتي مورد توافق هرچه سريعتر به اين طرح تزريق شود.
مديركارخانه ايرالكو ادامه داد: ساخت و بهره برداري از واحد جديد آندسازي در شعاع مناسب از اراك سه هزار ميليارد ريال سرمايه نياز دارد كه در صورت تامين آن در شرايط كنوني اين طرح در بازه زماني 30 ماهه قابل انجام است.
رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان مركزي نيز در اين نشست گفت: باوجود اينكه اراك در برنامه دوم، سوم و چهارم توسعه در زمره شهرهاي آلاينده كشور بوده اما تاكنون از محل رديف اعتباري جدول شماره 7بودجه به شهرداري تعلق نگرفته است كه انتظار است نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي پيگيري لازم را داشته باشند.
«رقيه يادگاري» افزود: پالايشگاه، پتروشيمي و ساير صنايع استان مركزي هر سال پژوهش هاي مهمي در خصوص بهبود كيفيت توليد و فرآيندهاي كاري انجام مي دهند كه بايد سهم پژوهش هاي زيست محيطي نيز از اين بودجه هخا رعايت شود.
وي بيان كرد: موضوع بند د ماده 45 قانون بودجه اختصاص يك در هزارم فروش صنايع براي پژوهش هاي زيست محيطي است كه اين موضوع نيز بايد مورد توجه قرار گيرد.
رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان مركزي ادامه داد: شركت آلومينيوم اراك ياسد در انجام تعهدات قانوني انتقال واحد آند سازي جدي باشد و مشكلات منابع مالي نبايد كليت اجراي اين طرح را متاثر كند.
مديركل حفاظت محيط زيست استان مركزي هم در اين نشست گفت: شمار روزهاي ناسالم اراك در نيمه نخست امسال نسبت به مدت مشابه قبل 19 درصد و نسبت به مدت مشابه سال 95كاهش 60 درصدي دارد.
«رضا ميرزايي» افزود: برخي شاخص هاي آلايندگي در اراك نسبت به سال هاي گذشته كاهش يافته و توزيع سوخت يورو چهار، گاز سوز كردن كوره هاي آجرپزي و استفاده 98 درصدي نيروگاه شازند از سوخت گاز در اين راستا موثر بوده است.
وي بيان كرد: 185 واحد آلاينده ذوب ضايعات غيرمجاز در اراك وجود دارد كه براي 25 واحد آن حكم تعطيلي گرفته شده است.
كلانشهر اراك از ابتداي امسال تاكنون 30 روز ناسالم در كارنامه خود به ثبت رسانده است.
3005/6013/