علي اف از احداث جاده ترانزيتي آستارا تا مرز ايران خبر داد

باكو - ايرنا – رئيس جمهوري آذربايجان ، از احداث يك جاده ترانزيتي جديد خبر داد و گفت : اين جاده از حومه شهرستان آستاراي اين كشور شروع و تا مرز ايران ادامه خواهد يافت .

خبرگزاري رسمي آذرتاج، روز سه شنبه خبرداد، الهام علي اف در سفر به شهرستان آستاراي اين كشور، افزود: با احداث اين جاده سه كيلومتري، كاميون هاي ترانزيتي بدون ورود به شهر آستارا از طريق اين جاده جديد وارد بزرگراه باكو – آستارا خواهند شد .
وي با اشاره به اينكه بودجه مورد نياز براي اجراي اين طرح اختصاص يافته است، افزود: عمليات اجراي طرح شروع شده و تا اواسط سال آينده اين جاده احداث مي شود. رئيس جمهوري آذربايجان، با اشاره به افتتاح بزرگراه جديد باكو - آستارا، گفت: فقط ساخت بخشي از اين مسير تا مرز ايران باقي مانده است كه آن هم در حال اجرا است.
علي اف افزود: بزرگراه باكو – آستارا بسيار راحت و امن بوده و در مقايسه با مسير قبلي 40 كيلومتر كوتاه تر شده است كه بدون ورود به اراضي شهرستان هاي واقع در مسير ان به آستارا مي رسد .
علي اف روز گذشته ، سه ميليون منات از صندوق ذخيره رئيس جمهوري آذربايجان براي ساخت جاده سه كيلومتري آستارا - مرز ايران و نيز يك دهنه پل بر روي رودخانه آستاراچاي در مرز دو كشور اختصاص داد.
جمهوري آذربايجان بزرگراه جديد باكو - آستارا را در قالب تكميل دالان بين المللي حمل و نقل شمال - جنوب در خاك اين كشور اجرا كرد و در اين راستا ساخت بزرگراه جديد باكو - مرز روسيه را در دست اقدام دارد .
خاورم ** 337** 1579