آئين نامه اردوهاي دانش آموزي در انتظار امضاي رئيس جمهوري

تهران- ايرنا- دبير كل شوراي عالي آموزش و پرورش از تصويب آئين نامه برگزاري اردوهاي دانش آموزي در نهصد و شصتمين جلسه اين شورا خبر داد و گفت: اين آئين نامه براي امضا در اختيار رئيس جمهوري قرار مي گيرد.

مهدي نويد ادهم روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار حوزه آموزش ايرنا اظهار داشت: آئين نامه برگزاري اردوهاي دانش آموزي كه از دو جلسه قبل در دستور كار شوراي عالي قرار گرفته بود، در اين نشست با حضور وزير آموزش و پرورش و ديگر اعضا، مواد و بندهاي باقيمانده از آن به طور كامل تصويب شد.
وي تصريح كرد: در اين آئين نامه بر ضرورت امنيت اردوها و نقش اردوهاي دانش آموزي در رشد و تعالي شخصيت دانش آموزان و ضرورت رعايت نكات آموزشي، تربيتي و امنيتي تاكيد شده است.
دبير كل شوراي عالي آموزش و پرورش يادآورشد: در اين آئين نامه همچنين بر ممنوعيت حركت وسايل نقليه اردويي در شب و استفاده از قطار در استان ها و مناطقي كه خطوط ريلي وجود دارد براي جابجايي دانش آموزان تاكيد شده است.
نويد ادهم بيان داشت: تنظيم برنامه آموزشي و تربيتي اردوها متناسب با شرايط سني دانش آموزان و استفاده از مشاركت شوراي درون مدرسه و انجمن اوليا و مربيان براي اطمينان از حسن اجراي اردوها به ويژه اردوهاي درون مدرسه اي از ديگر موارد تاكيد شده در اين آئين نامه است.
وي با بيان اينكه پيش از اين بندهايي از آئين نامه برگزاري اردوهاي دانش آموزي در كميسيون هاي مختلف مطرح شده بود و اكنون تمامي بندها و مواد آن در شوراي عالي آموزش و پرورش به تصويب رسيده است، گفت: پس از امضاي رئيس جمهوري اين آئين نامه به مدارس ابلاغ خواهد شد.
آئين نامه برگزاري اردوهاي دانش آموزي در 23 ماده تنظيم شده كه بر اساس يكي از مواد آن سفر دانش‌آموزان با مقاصد علمي، آموزشي، فرهنگي، ورزشي، زيارتي و سياحتي است كه با مجوز مراجع ذي‌ربط برگزار مي‌شود و بازديدها، همايش‌ها، مسابقات، جشنواره‌ها، المپيادها و مجامع دانش‌آموزي مشمول مفاد اين آئين‌نامه مي‌شود.
ايجاد زمينه مناسب براي شناسايي، رشد و شكوفايي استعدادهاي فرد و گروه و تقويت روحيه نشاط و شادابي در دانش آموزان با رعايت اصول تعليم و تربيت اسلامي، ايجاد زمينه براي تحقق اهداف آموزشي و تربيتي برون مدرسه اي در ساحت‌هاي تربيتي با تاكيد بر هويت يابي و تقويت وحدت و انسجام ملي، افزايش آگاهي‌هاي عمومي دانش آموزان و كسب تجربه و مهارت هاي زندگي در زمينه‌هاي مختلف فرهنگي، اجتماعي، اخلاقي، اقتصادي و جغرافيايي، ايجاد زمينه براي تعامل و تبادل تجربيات دانش‌آموزان درحوزه هاي فرهنگي، هنري، ورزشي، علمي و آموزشي با ساير دانش‌آموزان و توسعه فرهنگ گردشگري از موضوعات اشاره شده در ماده 2 اين آئين نامه است.
در ماده 3 آئين نامه مذكور با عنوان اصول و ارزش‌ها مواردي همچون تقويت و گسترش تربيت اسلامي و ارزش‌هاي اخلاقي، تقويت مهارت هاي كارگروهي با مشاركت فعال دانش‌آموزان در برنامه‎هاي اردويي، تطابق با نيازهاي عاطفي، اجتماعي و جسمي شركت‌كنندگان براي تامين رضايت آنان، رعايت اقتضائات جنسيتي و رشدي دانش‌آموزان در دوره‌هاي تحصيلي، ايجاد جذابيت، تنوع بخشي و نشاط ‌آوري در برنامه‌ها و فعاليت‌هاي اردويي، تامين امنيت فردي و گروهي ‌دانش آموزان مورد تاكيد قرار گرفته است.
در ماده 4 اين آئين نامه اشاره شده كه اردوهاي دانش‎آموزي در دوره‌هاي پيش‌دبستاني، ابتدايي و دوره‌هاي اول و دوم متوسطه براي تحقق اهداف ساحت‌هاي شش‌گانه تعليم و تربيت (اعتقادي، عبادي و اخلاقي- اجتماعي و سياسي – زيستي و بدني- زيبا شناختي و هنري- اقتصادي و حرفه‌اي و علمي و فناورانه) برگزار مي‌شود.
بر اساس ماده 5 آئين نامه اردوهاي دانش آموزي اردوي يك‌روزه براي دوره پيش‌دبستاني صرفا در محدوده شهرستان برگزار مي‌شود و در ماده 6 نيز آمده است كه در دوره‌هاي اول و دوم ابتدايي، برگزاري اردوي يك روزه خارج از محدوده جغرافيايي شهرستان، مجاز خواهد بود.
ماده 6 داراي 4 تبصره است كه در آن اشاره شده شركت دانش‌آموزان دوره ابتدايي در اردوهاي چند روزه و خارج از شهرستان صرفا براي مسابقات، فعاليت‌ها و جشنواره‌هاي ورزشي در چارچوب قوانين اعلامي از سوي فدراسيون ورزش دانش‌آموزي با اخذ مجوز از معاونت ستادي ذيربط مجاز خواهد بود، شركت دانش‌آموزان دوره دوم ابتدايي حسب ضرورت در اردوهاي چند روزه و خارج از شهرستان( المپيادها، جشنواره‌ها و مسابقات استاني و كشوري) با اخذ مجوز از معاونت ستادي ذي‌ربط بلامانع است، برگزاري اردو (درون و برون شهرستاني) صرفا براي دانش آموزان پايه ششم ابتدايي، حداكثر به مدت سه روز و دو شب مجاز است و محدوده جغرافيايي درون و برون شهرستاني هر استان، تابع تقسيمات كشوري است.
در ماده 7 نيز تاكيد شده كه برنامه اردوها به صورت مدرسه‌اي (مراكز آموزشي و پرورشي)، شهرستاني، استاني، قطبي و كشوري تنظيم و با اخذ مجوز از مراجع مربوط اجرا مي شود و در 4 تبصره اين ماده نيز مواردي همچون اردوي مدرسه‌اي در محدوده شهرستان، با موافقت شوراي مدرسه و رضايت كتبي اولياي دانش‌آموزان برگزار مي شود. مدير مدرسه موظف است موافقت كتبي شوراي مدرسه را به اداره آموزش و پرورش ارسال كند، برگزاري اردو خارج از محدوده شهرستان (درون استاني)، علاوه بر موافقت شوراي مدرسه، كسب موافقت اداره آموزش و پرورش محل نيز الزامي است، در برگزاري اردوهاي برون استاني علاوه بر اخذ مجوز از مراجع مذكور در تبصره هاي 1و2 اخذ موافقت اداره كل آموزش و پرورش استان مربوط ضروري است و مجوز برگزاري اردوهاي قطبي و كشوري از سوي سازمان‌ها، مراكز و معاونت‌هاي ذي‌ربط در سطح وزارت آموزش ‌و پرورش صادر و برنامه‌هاي جرايي آن به استان ميزبان قابل تفويض است، مورد تاكيد قرار گرفته است.
در ماده 8 آئين نامه مذكور آمده است كه فعاليت‌هاي درون مدرسه‌اي و بيتوته شبانه دانش‌آموزان در مدرسه كه با مجوز شوراي مدرسه انجام مي‌شود، از شمول مفاد اين آيين‌نامه مستثني است.
در بند ديگر اين آئين نامه و ماده 9 به ضوابط و مقررات اجرايي اشاره شده مبني بر اينكه در برگزاري اردو، تفكيك دانش‌آموزان از نظر دوره تحصيلي و جنسيت، الزامي بوده و از اعزام سرپرست و مربيان مرد براي برنامه اردوي دختران و سرپرست و مربيان زن براي اردوي پسران خودداري شود.
اين ماده داراي 4 تبصره است كه به مواردي همچون اينكه در مناطق روستايي و عشايري و نيز مراكز آموزش ‌و پرورش استثنايي دوره ابتدايي، برگزاري اردو براي دانش‌آموزان مختلط چندپايه ابتدايي و دوره پيش دبستاني با رعايت نكات تربيتي بلامانع است، در برگزاري اردوي مدارس ابتدايي پسرانه كه توسط آموزگاران زن اداره مي‌شود، استفاده از مربي زن بلامانع است، در اردوهاي چند روزه برون شهرستاني دختران، انتخاب و اعزام مربي مرد همراه الزامي است و همراهي دبيران مرد مرتبط در بازديدهاي علمي و آموزشي دختران، در حد ضرورت، بلامانع است، اشاره شده است.
در اردوهاي دوره پيش‌دبستاني، مدارس چند‌پايه، مدارس ابتدايي و مدارس با نيازهاي ويژه، استفاده از همكاران به‌عنوان سرپرست يا مربي يا همراه صرف ‌نظر از جنسيت آنان بلامانع است، برگزاري اردو در ايام برگزاري امتحانات و يك هفته قبل از آن ممنوع است، برگزاري اردوي دانش‌آموزي توسط ساير دستگاه‌هاي اجرايي، نهادها و سازمان‌ها ، اشخاص حقيقي و حقوقي غير‌دولتي معتبر و داراي صلاحيت، منوط به اخذ مجوز از آموزش و پرورش است. مراجع مذكور مكلفند در تمام مراحل اجراي اردو، ضوابط و مقررات اين آئين‌نامه و ساير قوانين مربوط را رعايت كنند، از نظر رعايت قوانين و مقررات، محل برگزاري اردو و مسير آن به منزله مدرسه محسوب مي‌شود و دانش‌آموزان و عوامل اجرايي اردو موظفند مقررات انضباطي مدرسه و قوانين مربوط را رعايت كنند، ديگر مواد اين آئين نامه را تشكيل مي دهد.
در برخي ديگر از مواد اين آئين نامه تاكيد شده براي افزايش ايمني، نظارت و كنترل اردوها و ارتقاي كيفيت اجراي برنامه‌هاي آن، سامانه اردويي توسط وزارت آموزش و پرورش طراحي مي‌شود. اين سامانه، برگزاري اردوها را از سطح مدرسه تا ستاد وزارت آموزش و پرورش كنترل و پايش مي‎كند، دانش آموزان و عوامل اجرايي اردو بايد از بيمه حوادث و درمان برخوردار باشند، اخذ رضايت نامه كتبي ولي يا قيم قانوني دانش آموز الزامي است، براي برگزاري اردوهاي داخل كشور، وسايل نقليه مورد استفاده الزاما بايد از شركت‌هاي مسافربري معتبر تامين شود. در صورت در دسترس بودن وسيله نقليه ريلي، استفاده از قطار مورد تاكيد است و براي اياب و ذهاب دانش‎آموزان از طريق قطار، هواپيما، كشتي و وسايل نقليه مجاز دريايي، رعايت ضوابط و استانداردهاي مربوط الزامي است.
در بخش ديگري از آئين نامه اردوهاي دانش آموزي بر ممنوعيت حركت وسايل نقليه اردويي در شب و شرايط آب و هوايي نامناسب تاكيد شده و در خصوص منابع مالي آن نيز اشاره شده كه از طريق اعتبارات ستادي، استاني و منطقه‌اي آموزش و پرورش، مشاركت اولياي دانش‌آموزان، كمك خيرين، نهادها و دستگاه‌هاي برون سازماني و منابع پيش‌بيني‌شده در ماده 11 قانون شوراهاي آموزش‌ و پرورش تامين شود.
بر اساس اين آئين نامه نظارت بر حسن اجراي اردوهاي دانش آموزي با وزارت آموزش و پرورش بوده و موظف است گزارش ارزشيابي اجراي اين آئين‌نامه را به صورت دو سالانه به شوراي‌ عالي آموزش و پرورش ارائه دهد و هرگونه عدول از مقررات و مفاد اين آئين‌نامه و شيوه‌نامه مربوط از سوي برگزاركنندگان، دانش‌آموزان و عوامل اجرايي اردو تخلف محسوب مي‌شود و با متخلفان، حسب قانون و مقررات مربوط توسط مراجع ذي‌ربط رفتار خواهد شد.
علمي**1883**2017