2 مسافر ایرانی در مرز عراق بازداشت شدند

بغداد - ایرنا - سازمان گذرگاه های مرزی عراق روز دوشنبه خبر داد كه 2 مسافر ایرانی در گذرگاه های مرزی مهران و شلمچه به اتهام همراه داشتن مواد مخدر بازداشت شدند.

به گزارش ایرنا، این سازمان در بیانیه ای كه در خبرگزاری الغدپرس منتشر شد اعلام كرد كه 2 مسافر ایرانی به دلیل به همراه داشتن مواد مخدر از نوع هروئین و كریستال در گذرگاه های مرزی مهران و شلمچه دستگیر و به مراجع قضایی معرفی شدند.
طبق بیانیه این سازمان این اقدام با همكاری واحدهای بازرسی، پلیس گمرك، واحدهای مواد مخدر و گارد گذرگاه ها انجام شد.
گفتنی است كه نیروهای عراقی طی ماه های گذشته چندین مسافر خارجی را در گذرگاه های مرزی بصره (واقع در جنوب عراق) به دلیل تلاش برای وارد و یا خارج كردن مواد ممنوعه به ویژه مواد مخدر كه مقدارهای كم و برای استفاده های شخصی می باشند را دستگیر كرده است.
عراق اعتیاد را جرم می داند و با حاملین مواد مخدر حتی به میزان مصرف شخصی نیز هم در بخش انتظامی و هم در بخش قضایی بشدت برخورد می كند.
مسئولان مربوطه تاكنون بارها نسبت به عواقب نامعلوم حمل مواد مخدر به داخل عراق به مسافران خارجی هشدار داده اند.
خاورم*4**ع ص**380**