نهالكاري در 90 هكتار  اراضي ملي آستارا آغاز شد

آستارا - ايرنا - رئيس اداره منابع طبيعي و آبخيزداري آستارا از آغاز نهالكاري در 90 هكتار اراضي ملي دهستان چلوند اين شهرستان جهت اجراي آبخيزداري و مقابله با فرسايش خاك خبر داد.

نسرين غزنوي روز دوشنبه به خبرنگار ايرنا گفت: در مسير آبشار لاتون و دهستان چلوند بخش لوندويل نيز با اعتباري افزون بر هشت ميليارد و 560 ميليون ريال طرح آبخيزداري اجرا مي شود و احياي جنگل و پوشش گياهي، مقابله با مهاجرت و رونق كشاورزي و دامپروري از هدف هاي آن است.
وي افزود: تا پايان سال جاري براي مقابله با سيل و جلوگيري از فرسايش خاك، 660 متر مكعب ديواره سنگ چين در سه نقطه از مسير آبشار لاتون و يكهزار و 624 متر مكعب ديواره در دهستان چلوند اجرا خواهد شد.
وي بيان كرد: يگان حفاظت اداره منابع طبيعي و آبخيزداري آستارا با 2 واحد سرجنگلباني بهارستان و لوندويل، چهار پاسگاه حفاظت و حدود 30 نيروي انساني فعاليت مي كند.
غزنوي ادامه داد: بر اساس استاندارد بايد براي هر يك هزار هكتار جنگل، يك جنگلبان فعاليت كند اما براي هر هفت هزار هكتار، يك جنگلبان فعاليت مي كند و تعداد نيرو جوابگوي نياز نيست.
وسعت اراضي ملي آستارا 40 هزار هكتار است كه 32 هزار هكتار آن را گونه هاي جنگلي بلوط ، راش، توسكا، ممرز، نمدار، ملج، ليلكي، انجيلي، آزاد، افرا، گردو، شيردار، گيلاس وحشي، فندق، شمشاد جنگلي و ون شامل مي شود.
شهرستان مرزي بندر آستارا با 91 هزار نفر جمعيت در 200 كيلومتري غرب مركز استان گيلان و همسايگي جمهوري آذربايجان قرار دارد.
7105 / 7124 /6030