فرهنگ فارسي تأثير بسزايي در كشورهاي شمال آفريقا دارد

الجزيره-ايرنا- شركت كنندگان در نشست علمي 'حكمت در اشعار حافظ شيرازي' كه با حضور نويسندگان، ادبا و شاعران تونسي در اين كشور برگزار شد بر تاثير بسزاي فرهنگ وادبيات فارسي از جمله اشعار حافظ شاعر نامدار ايراني بر كشورهاي شمال آفريقا از جمله تونس، مغرب، الجزاير و موريتاني تاكيد كردند.

حافظ شيرازي ملقب به لسان الغيب از جمله شاعران و اديبان ايراني است كه تاثير زيادي در شعر و فرهنگ فارسي داشته و اشعار او مورد استقبال ادب دوستان در نقاط مختلف جهان و از جمله شمال آفريقا قرار گرفته است.
به گزارش ايرنا، رايزني فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در تونس روز شنبه نشستي علمي در خصوص حكمت در شعر حافظ شيرازي با حضور جمعي از اساتيد، انديشمندان، نويسندگان، ادبا و شاعران تونسي برگزار كرد و حاضران در آن به بيان ديدگاه هاي خود در خصوص اشعار اين شاعر نامدار ايراني پرداختند.
«محمد اسدي موحد» رايزن فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در تونس در ابتداي اين نشست علمي –ادبي گفت: حافظ شيرازي يكي از بزرگترين شاعران و غزل‌سرايان ايراني است كه پس از او، شاعران زيادي از شعر و سبك شعري او پيروي كرده اند.
وي در ادامه با اشاره به مفاهيم معنوي در غزليات حافظ گفت: حافظ به زبان عربي تسلط داشت و با علوم ديني نيز آشنايي كامل داشته و قرآن را طبق 14 روايت از حفظ بوده است، از اين جهت غزليات او حاوي نكات عرفاني، معنوي و قرآني است، حافظ يك عارف ميانه رو و روشنفكر بود و اعتقاد داشت انسان با بهره‌گيري از نعمات و موهبت هاي الهي مي‌تواند به مقامات عالي عرفاني دست يابد، او در غزليات خود خرقه پوشان عارف نما و زاهداني را كه به‌گونه‌اي منافقانه خود را ديندار معرفي مي‌كنند، مورد نقد قرار داده و صداقت، پاكي و درستي را از راه‌هاي رسيدن به مقام وصل مي‌داند.
اسدي موحد در ادامه گفت: ديوان حافظ به زبان‌هاي مختلفي ترجمه شده است اما با توجه به اينكه اشعار آن حاوي معاني و نكات عرفاني و معنوي زيادي است، ترجمه همه معاني نهفته در آن بسيار دشوار است، بنابراين كساني مي توانند به عمق معني اشعار حافظ دست يابند كه با ادبيات و زبان فارسي آشنايي كافي داشته باشند.
از سوي ديگر «عادل بالكحله»، استاد دانشگاه قرطاج و جامعه شناس تونسي در خصوص تأثير ادبيات و فرهنگ فارسي در شمال آفريقا گفت: اساتيد زيادي در تونس به اين امر واقفند كه ادبيات و فرهنگ و تمدن فارسي تأثير بسزايي در فرهنگ و تمدن شمال آفريقا و از جمله تونس، مغرب، الجزاير و موريتاني داشته است به طوري كه در مقدمه ابن خلدون نيز به اين موضوع اشاره شده است.
اين استاد تونسي در ادامه گفت، عرفان برگرفته از معارف اسلامي است و بر انقلاب اسلامي ايران نيز تأثيرگذار بوده است؛ امام خميني (ره) خود يك عارف وارسته بود. عرفان ايراني نتيجه حكمت است و فرهنگ ايراني، فرهنگي عرفاني است و اشعار عرفاني زيادي در ايران از گذشته تا به دوران معاصر سروده شده است.
«احمد الطويلي» استاد دانشگاه و نويسنده تونسي كه كتابي به نام «غزليات عرفاني حافظ» نوشته است، نيز گفت: حافظ يك شاعر به تمام معنا است به طوري كه شعر او و تمام ابيات غزليات او داراي معاني و مفاهيم بلند عرفاني و عشق معنوي است.
وي در خصوص كتاب خود گفت، اين كتاب درباره غزليات عاشقانه حافظ است كه پس از سه تا چهار سال مطالعه و بررسي درباره حافظ به رشته تحرير درآمده است.
«صلاح الدين حمادي» رئيس اتحاديه نويسندگان تونس نيز در اين نشست با اشاره به جايگاه عرفان و حكمت در غزليات حافظ گفت: ديوان حافظ آكنده از مفاهيم عرفاني و عشق به معبوداست، حافظ شيرازي توانسته است با غزليات عاشقانه و عارفانه خود هم توجه عموم مردم را در جامعه به خود جذب كند و هم خواننده متخصص را با مفاهيم عرفاني زيبا و جذاب آشنا نمايد.
وي افزود: شعر حافظ همچون ستاره اي است كه در دوره هاي مختلف درخشيده و در بين نسل‌هاي مختلف جايگاه خاص خود را دارد و نور و تشعشات آن فراگير شده است. در مكتب حافظ سعادت، عشق و محبت و فناي في الله موج مي زند.
«حذامي محجوب» استاد فلسفه و مدير روابط عمومي انجمن دوستي ايران و تونس نيز در سخنراني اي مفصل، به تبيين مفهوم عشق در ديوان حافظ پرداخت و انواع عشق مادي، الهي و معنوي را مورد تجزيه، تحليل و بررسي قرار داد و گفت اگر چه در اشعار حافظ شيرازي از شراب، خمر، عشق به جمال نام برده شده است اما در حقيقت هدف و مراد اصلي او از عشق، عشق به معبود و عشق به خداوند متعال و مراد از خمر و شراب، شراب عشق الهي است.
خاورم **2041**1049