نويسنده اردني: پرونده خاشقچي، اشتهاي ترامپ را بازكرد

تهران - ايرنا - 'ثابت المومني' نويسنده اردني نوشت: بستن پرونده خاشقچي براي عربستان آسان نخواهد بود چراكه اين موضوع، اشتهاي ترامپ را براي باجگيري و زورگيري از اين كشور باز كرده است.

به گزارش ايرنا، المومني در روزنامه راي اليوم نوشت: اكنون رئيس جمهوري آمريكا اعلام مي كند كه در قبال مفقود شدن خاشقچي سكوت نخواهد كرد و عربستان را مسئول قتل وي مي داند.
وي افزود: ترامپ همزمان با اين سخنان به فروش ميلياردها دلار سلاح به عربستان و ايجاد اشتغال براي ميليون ها شهروند آمريكايي از طريق اموال عربستان افتخار مي كند و اين يعني اينكه سريال باجگيري آمريكا از عربستان در آينده شكل ديگري به خود خواهد گرفت تا جايي كه اين كشور قادر به تامين خواسته هاي ترامپ نباشد.
المومني اضافه كرد: روزهاي آينده اوضاع به سود كشور، حكومت و حتي ملت عربستان پيش نخواهد رفت.
عربستان آنگونه كه بسياري از شهروندان اين كشور مي پندارند هدف توطئه ديگر عرب ها نيست هرچند كه بسياري از ملت هاي عربي اين كشور را به خاطر شيوه هزينه كرد اموال هنگفت، سرزنش مي كنند چه رسد به مواضع سياسي اخير اين كشور درقبال موضوعاتي مانند فلسطين، ولي كار به جايي نرسيده است كه براي برادرانمان درعربستان سرنوشت شر و بدي آرزو كنيم.
اين آمريكا و اسرائيل هستند كه براي عربستان دندان تيز كرده اند و اين ترامپ است كه بدون هيچ شرم و خجالتي اعلام مي كند كه اموال و نفت عربستان را مي خواهد.
ترامپ اين موضوع را به شيوه اي زشت كه تاكنون در دنيا بي سابقه است اعلام مي كند ولي وي ده ها سال است و حتي پيش از آنكه به رئيس جمهوري آمريكا انتخاب شود آن را تكرار مي كند و امروز عربستان را مي دوشد و بدون هيچ خجالتي به مسئولان اين كشور توهين مي كند.
اميدواريم كه مسئولان عربستان در محاسبات خود بازنگري كنند زيرا اكنون اين سرزمين و ملت آن در نگاه ترامپ غير از گاوي شيرده كه امروز شير مي دهد و فردا شير آن مي خشكد چيز ديگري نيست.
به آن ها توصيه مي كنم كه در محاسبات خود بازنگري كنند زيرا سرنوشت آن ها به ملتشان و ملت هاي اسلامي و عربي پيوند خورده است و اگر غير از اين بينديشند بايد به راهي بروند كه اكنون وليعهدشان آن ها را مي برد.
در غير اين صورت، داستان مفقود شدن خاشقچي آغاز راه طولاني باجگيري و غارتگري آمريكا خواهد بود و اطمينان دارم پنج سال آينده هر كسي كه زنده باشد، وضع عربستان وعرب ها را به گونه اي خواهد ديد كه فقط دشمنان امت اسلامي و عربي به آن راضي هستند.
به گزارش ايرنا، جمال خاشقچي روزنامه نگار 59 ساله سعودي كه بعد از انتصاب محمد بن سلمان به عنوان وليعهد عربستان، كشورش را ترك كرد و به آمريكا رفت و از دهم مهرماه جاري پس از ورود به ساختمان كنسولگري عربستان در شهر استانبول تركيه ناپديد شده است، در مقالاتي در روزنامه واشنگتن پست، از تهاجم عربستان به يمن، بحران اقتصادي رياض با كانادا و سركوب مدافعان حقوق زنان عربستان انتقاد كرده بود.
به گفته برخي منابع غير رسمي خبري، ماموران سازمان هاي امنيتي سعودي، وي را پس از شكنجه در داخل ساختمان كنسولگري عربستان، به قتل رسانده و جنازه وي را قطعه قطعه و معدوم كرده اند
شبك**6116 ** 1908