هرمزگان به خشكسالي 100درصدي رسيد

بندرعباس- ايرنا- مديرعامل شركت سهامي آب منطقه اي هرمزگان گفت: هيچكس پيش بيني نمي كرد خشكسالي 100درصدي در استان اتفاق بيفتد اما به اين وضعيت رسيد.

به گزارش ايرنا، هوشنگ ملايي روز يكشنبه در يك نشست خبري افزود: كم بارشي سال گذشته هرمزگان در 50 سال اخير بي سابقه بود و وضعيت 'بسيار بسيار ' بغرنجي به وجود آمد.
وي ادامه داد: آب سد استقلال ميناب به حجم مرده رسيده و سه ميليون مترمكعب نيز از حجم مرده برداشت شده است.
*پياده روي در سد نيان
وي اضافه كرد: ذخيره سدهاي شميل و نيان به پايان رسيده به گونه اي كه مي توان در بستر آن پياده روي كرد و آب ساير سدهاي ذخيره اي كوچك نيز تمام شده و حجم آب سد جگين نيز 100ميليون مترمكعب اعلام شده است.
*عبور از بحران تابستان با همراهي مردم و رسانه ها
مديرعامل آب منطقه اي هرمزگان ادامه داد: با وجود شرايط دشوار گفته شده، با همكاري رسانه ها و همراهي مردم از بحران تامين آب در تابستان عبور كرديم و از سوي ديگر شاهد حمايت استاندار و تعامل ساير مجموعه هاي مرتبط در تامين آب بوديم.
ملايي ياد آور شد: طرح هاي سازگاري با كم آبي در استان تهيه و مصوب شده كه سوق دادن تامين آب بخش هاي شرب و صنعت از منابع زيرزميني به سمت شيرين سازي آب دريا از محورهاي اصلي اين برنامه است.
وي اضافه كرد: همچنين مطالعات بر روي 10رودخانه استان براي احداث سد در مسير آنها در دستور كار قرار گرفته است.
اين مسوول تغيير الگوي كشت در بخش كشاورزي را يكي ديگر از محورهاي طرح سازگاري با كم آبي در استان اعلام كرد كه بر اساس آن توسعه كشت گلخانه اي و كاهش 50 درصدي كشت هندوانه و ذرت علوفه اي به عنوان دو محصول با آب مصرفي بالا مورد توافق و تفاهم قرار گرفته است.
*آب شرب بندرعباس از چاه هاي ميناب نيست
ملايي در پاسخ به سئوال ايرنا درباره منابع فعلي شركت آب منطقه اي استان براي تامين آب شرب بندرعباس اظهار داشت: انتقال آب از سد استقلال ميناب متوقف شده و از سال 95 تاكنون حتي يك پمپ چاه در ميناب براي تامين آب شرب بندرعباس روشن نشده و تمام آب شرب مورد نياز بندرعباس از 14حلقه چاه حفر شده در شميل و نيان تامين مي شود.
*برنامه هاي آينده تامين آب هرمزگان
مديرعامل شركت آب منطقه اي هرمزگان در بخش ديگري از اين نشست خبري به تشريح طرح هاي در حال اجرا و برنامه هاي آينده تامين آب استان پرداخت.
*آبگيري سرني امسال، گابريك 1400
ملايي با اشاره به پيشرفت 90درصدي سد در حال احداث سرني در شهرستان ميناب گفت: اين سد امسال آبگيري مي شود و ساخت سد گابريك جاسك نيز با 270 ميليون متر مكعب ظرفيت به قرارگاه سازندگي خاتم الانبيا(ص) واگذار شده كه انتظار مي رود تا قبل از سال1400 به بهره برداري برسد.
وي تهيه نقشه جامع منابع آب استان، مطالعه حفاظت از رودخانه ها و سواحل دريا، تهيه نقشه اطلس رودخانه ها و مطالعه حريم خورهاي بين المللي را از ديگر سرفصل هاي كاري آب منطقه اي اعلام كرد.
ملايي همچنين از آغاز مطالعات ساخت 10سد روي رودخانه هاي سديج، شريفي، مرك، زراني، جاماش، ده شيخ، برآفتاب، كمش، مهران و كل خبر داد.
*چالش فروچاله هاي ميناب
اين مسوول فروچاله هاي ميناب را يك چالش مهم معرفي كرد كه چندين طرح براي مديريت آن برنامه ريزي شده و يا در حال اجراست.
به گفته ملايي بهسازي 11هزار هكتار زمين دشت ميناب در دستور كار است كه تاكنون عمليات بهسازي كانال ها و لوله گذاري 2 هزار و 500هكتار از اين اراضي تمام شده و در مرحله نصب تجهيزات است.
وي اضافه كرد: ساماندهي يك هزارو 500هكتار از باغ ها نيز در مرحله تجهيز كارگاه است و براي اجراي آبياري تحت فشار در 11هزار هكتار زمين ميناب با جهاد كشاورزي توافق و هماهنگي شده است.
ملايي اجرايي طرحي براي ساماندهي شن چاله ها در محدوده رودخانه ميناب را يكي ديگر از برنامه هاي مرتبط با مديريت چالش فروچاله هاي اين شهرستان دانست.
*ادامه سريال ساماندهي خورهاي بندرعباس
مديرعامل شركت آب منطقه اي هرمزگان سطح همكاري اين مجموعه با شهرداري بندرعباس براي ساماندهي خورهاي مركز استان را خوب توصيف و اضافه كرد: مطالعه خور داماهي بالادست خور نايبند و بهسازي خور مجموعه منازل نيروي دريايي هديش در حال انجام است.
*آب شيرين كن ها ضرورت مضر
ملايي شيرين سازي آب دريا براي مصرف شرب و تامين نياز بخش صنعت را ضرورتي دانست كه با وجود در نظر درگرفتن تمام ملاحظه ها، عوارض منفي زيست محيطي را به دنبال دارد.
وي در عين حال تصريح كرد: پيش بيني ساير منابع آبي نيز يك رويكرد و اولويت هميشگي است چرا كه آب شيرين كن ها با مسائل خاصي روبرو هستند و به عنوان مثال در صورت بروز پديده كشند قرمز از مدار خارج مي شوند.
* آبرساني به روستاهاي بشاگرد با اعتبارات دفتر رهبري
مديرعامل آب منطقه اي هرمزگان در پاسخ به يكي ديگر از پرسش هاي ايرنا گفت: سد جگين در شرق استان آب شرب جاسك را تامين مي كند و با اختصاص اعتبار از سوي دفتر مقام معظم رهبري آبرساني به روستاهاي بشاگرد از سد جگين نيز در دستور كار قرار گرفته است.
وي مجموع بودجه دولتي و اعتبار اختصاص يافته از سوي دفتر مقام معظم رهبري براي تامين آب روستاهاي بشاگرد از سد جگين را 500ميليارد ريال اعلام كرد.
*انسداد 496چاه غيرمجاز
ملايي در تشريح وضعيت چاه هاي غيرمجاز نيز اظهار داشت: از ابتداي سال جاري تاكنون، 496حلقه چاه با حكم قطعي قضايي مسدود شده است.
وي ادامه داد: 4 هزار و 301 چاه با تشخيص اوليه غيرمجاز در كميسيون صدور پروانه بررسي شده كه براي 3هزار و 203چاه ، راي غيرمجاز صادر شده و 956 چاه نيز تعيين تكليف شده اند.
همچنين پرونده هزار و 311 چاه به كميسيون آب‌هاي زيرزميني رفته و 957 رأي در اين خصوص صادر شده كه از اين تعداد، 565 رأي به ضرر كشاورزان و 392 رأي نيز به نفع آنان صادر شده است.
2094 / 6048