استاندارد راهبرد اصلي رويارويي با فناوري هاي نوين است

همدان- ايرنا- معاون ارزيابي كيفيت سازمان ملي استاندارد گفت: تطبيق و سازگاري با فناوري هاي نوين يك اجتناب است كه تنها با رعايت و بكارگيري استاندارد ميسر مي شود.

«ناگزير به رعايت و بكارگيري استاندارد هستيم» اين جمله را دكتر مسلم بيات مي گويد و معتقد است حالا ديگر استاندارد يك راهبرد اصلي است نه انتخاب! و در قرن بيست و يكم ناگزير از انتخاب استانداردها هستيم و بايد به عنوان سازو كاري ويژه در توليد و ارايه خدمت به آن بنگريم.
روز جهاني استاندارد فرصتي شد تا درباره تازه هاي استاندارد با معاون ارزيابي كيفيت اين سازمان گفت و گو كنيم.
بيات افزون بر توصيه هاي دلسوزانه و صادقانه در باب اهميت و بازتاب هاي استاندارد در زندگي روزمره، خبرهاي خوبي براي نخبه هاي علمي و شركت هاي دانش بنيان و فعالان اقتصادي در عرصه صادرات و واردات دارد.
معاون ارزيابي كيفيت سازمان ملي استاندارد با لحني آميخته با دلواپسي از فناوري هاي نوين ديجيتال و تحولات در حوزه زيست بوم و فيزيك ياد مي كند و تاكيد دارد بايد با شتاب فناوري هاي خود را تطبيق داده و سازگار شويم چاره اينكار هم استاندارد است، اگر دست در دستان مهربان استاندارد بگذاريم در دنياي جديد تكنولوژي و انقلاب چهارم صنعتي ايمن و سلامت مي مانيم.

** نظارت بر كيفيت يكپارچه شود
وي با ابراز نگراني از چند پارگي نهادهاي ناظر بر كيفيت مي گويد: چندگانگي نهادها و سازمان هاي ناظر بر كيفيت كالا و نبود ارتباط تنگاتنگ آنها با يكديگر از آفت هاي استاندارد سازي است البته اين به معناي متمركز كردن همه نظارت ها در يكجا نيست بلكه خواهان استقرار سيستم و مانيتورينگ يكپارچه استاندارد سازي هستيم.
به طور مثال در نظام توزيع و مصرف سازمان ديگري وظيفه كنترل و نظارت را به عهده دارد و تنها در بخش توليد، استاندارد مسئول است.
معاون ارزيابي كيفيت سازمان ملي استاندارد با بيان اينكه بخش زيادي از نظارت ها خارج از حيطه استاندارد است اما وظيفه مندانه خود را مسئول دانسته و تا حد امكان نظارت خود را در اين بخش ها انجام مي دهيم چه در قالب اجراي وظايف قانوني و چه به عنوان يك دستگاه حاكميتي گزارش ها را تهيه و به سازمان هاي مرتبط ارسال مي كنيم.
وي تاكيد مي كند: بي ترديد پذيرش مسئوليت هاي جديد افزون بر تامين اعتبار و منابع مالي، نيازمند ايجاد انگيزه در بين كاركنان استاندارد و بهبود وضعيت معيشتي آنهاست هرچند كار عاشقانه و خدمت صادقانه همواره چاشني انجام وظيفه مجموعه استاندارد بوده و هست اما حمايت مضاعف دولت و مجلس شوراي اسلامي در اين رابطه ضروري است.

** ديوار محدوديت استاندارد شكسته شود
بيات به شدت خواهان اقتباس دانش و آگاهي استاندارد سازي بين المللي است و مي گويد: به سرعت بايد با تغييرات دانش فني، تجهيزات و ملزومات جهاني خود را تطبيق بدهيم؛ دسترسي به دانش تئوريك ديگر كشورها ممكن است اما بهره مندي از تجربه هاي موفق آنها منوط به سفر و فراگرفتن دانش تجربي اين مناطق است.
اما براي اعزام كارشناسان استاندارد به خارج از كشور با ديوار بلند كميته اعزام به خارج روبرو مي شويم معاون ارزيابي كيفيت استاندارد تاكيد مي كند اگر خواهان بهره مندي فراگير خدمات استاندارد و حفاظت از ايمني مردم هستيم بايد ديوارهاي محدوديت و ممنوعيت را شكسته و راه را براي استاندارد هموار كنيم.

** توليدات دانش بنيان صاحب پروانه استاندارد شد
معاون سازمان استاندارد پس از بيان دغدغه ها و آرزوهايش براي سامان گرفتن اوضاع استاندارد به تشريح موفقيت هاي اين نهاد مي پردازد.
يكي از نوآوري هاي استاندارد حمايت از كالاهاي دانش بنيان است كه به گفته بيات در طول عمر سازمان استاندارد اين كار بي سابقه بوده است.
وي به حمايت از صاحبان ايده و دانش اشاره مي كند و اينكه هيچ نهاد و سازماني محصول آنها را تاييد نمي كند و كمتر سرمايه گذاري هم براي توليد انبوه محصولات دانش بنيان رغبت نشان مي دهد از اينرو استاندارد به تدوين شيوه نامه اي به منظور حمايت از اينگونه كالاها كرده و چنانچه اين توليدات از آزمون هاي استاندارد سربلند بيرون بيايند، گواهي استاندارد انطباق كالا صادر مي شود.
اين گواهينامه ها از دو نوع kbcoc و kbcop هستند كه در سال جاري براي صدور چهل گواهينامه از اين دست برنامه ريزي شده است.
بيات توضيح مي دهد: اگر استانداري در جهان براي كالاي توليد شده در شركت هاي دانش بنيان وجود داشته باشد پروانه «kbcoc» براي آن كالا صادر مي شود و درصورت دارا بودن ويژگي هاي منحصر به فرد و يا اينكه هيچگونه استانداردي براي كالاي دانش بنيان يافته نشود پس از تست و آزمون هاي لازم پروانه استاندارد از نوع «kbcop» صادر مي شود.
او اميدوار است شركتهاي دانش بنيان در زير چتر استاندارد با امنيت و آرامش مي توانند به توليد و صادرات محصول خود بپردازند.

** روان سازي صادرات و واردات
برداشتن موانع از راه صادرات و واردات كالا شعاري است كه سازمان استاندارد جامه عمل به آن پوشانده و تسهيل و روان سازي صادرات و جايگزيني راهكارهاي تشويق و ترغيب به جاي مچ گيري و اقدام پليسي را دستور كار قرار داده است.
به طور مثال در حوزه تاييديه خودرو (ta) روش هاي موجود بازنگري شده و شيوه هاي نويني در ارزيابي كيفيت خودروهاي وارداتي مدون شده كه بزودي آنرا منتشر مي شود.
استاندارد براي واردكنندگان نيز خبرهاي خوشي دارد؛ به گفته معاون ارزيابي كيفيت، اين سازمان طرح ريجستري شدن صنعتگران داخلي كه نيازمند واردات مواد اوليه هستند، را در دست اجرا دارد.
بيات مي گويد: اينكار به تسهيل تجارت جهاني كمك كرده و اقدام خوبي براي حمايت از توليدكنندگان داخلي محسوب مي شود.
ثبت كالاهاي صادراتي به نام واحدهاي توليدي اقدام مفيد و نوين ديگري از معاونت ارزيابي كيفيت استاندارد است در اين طرح واحدهاي توليدي به جاي مراجعه مكرر به سازمان ملي استاندارد براي اخذ پروانه صادرات كالا يكبار ميزان و يا حجمي از كالاي خود را اظهار كرده و پس از بررسي به نام واحد توليدي ثبت شده و به طور مرتب و به كرات مي توانند براي صادرات محصولشان اقدام كنند.
7527/2087

سرخط اخبار استان‌ها