گفتمان سواد رسانه اي بايد جهت گيري مردمي و ملي پيدا كند

تهران - ايرنا - رئيس هيات علمي دومين همايش بين المللي سواد رسانه اي و اطلاعاتي تاكيد كرد: گفتمان سواد رسانه اي بايد جهت گيري مردمي و ملي پيدا كند.

به گزارش خبرنگار فرهنگي ايرنا از دومين همايش سواد رسانه اي و اطلاعاتي، حسن بشير روز شنبه در سومين نشست اعضاي هيات علمي اين همايش در ساختمان مركزي دانشگاه پيام نور با اشاره به اين نكته كه زمينه سازي لازم براي مشاركت و حضور خانواده ها در همايش براي طرح مسائل و مشكلات خود در حوزه سواد رسانه اي انجام شده و شايسته است كه خانواده ها مطالب و دغدغه هاي خود در اين رابطه را به دبيرخانه همايش ارسال كنند.
وي تاكيد كرد: يكي از آسيب هاي مهم حوزه سواد رسانه اي «دولتي كردن» آن مي باشد. به همين دليل لازم است كه دبيرخانه همايش و انجمن سواد رسانه اي ايران به يك ساختار مردمي تبديل شود و از طرح انتقادات و اشكالات موجود در اين زمينه نيز هراسي نداشته باشد.
بشير گفت: مردمي سازي گفتمان سواد رسانه اي به معناي حذف ديدگاه دولتي نيست، بلكه نبايد اين ديدگاه به يك قدرت تحميلي تبديل شود. يكي از فرصت هاي خوب و موثر در اين زمينه توجه بيشتر و موثر دانشگاه ها و مراكز علمي به سواد رسانه اي و اطلاعاتي در كشور و تبديل آن به يك گفتمان علمي- كاربردي است.
اين مدرس دانشگاه امام صادق (ع) در ادامه افزود: يكي از اقدامات خوبي كه مي تواند در دانشگاه ها صورت گيرد، اضافه كردن يك درس اختياري با موضوع سواد رسانه اي و اطلاعاتي و تشويق دانشجويان براي انجام پژوهش هاي مختلف به ويژه پايان نامه در اين زمينه است. اعضاي هيئت علمي همايش اين درخواست جدي را از وزارت علوم، تحقيقات و فنآوري دارند كه به اين مساله توجه كافي داشته باشد.
بشير تاكيد كرد كه نقش رسانه ها، به ويژه رسانه ملي، در اين رابطه نيز مي تواند يك نقش اساسي و قابل توجه باشد. پيشنهاد ما اين است كه رسانه ها به شكل مداوم موضوع سواد رسانه اي و اطلاعاتي را به مثابه يك مسئوليت رسانه اي تلقي كنند و به اين موضوع فضاي كافي اختصاص دهند.
وي در ادامه با معرفي سيد بشير حسيني استاد دانشگاه صدا و سيما، به عنوان مسئول كميته مقدماتي ارزيابي كتاب ها و ساير توليدات در حوزه سواد رسانه اي و اطلاعاتي گفت: لازم است كميته مزبور ضمن تعيين شاخص ها و معيارهاي ارزشگذاري در اين زمينه، كتاب هاي برتر در حوزه سواد رسانه اي و اطلاعاتي را مشخص تا در اختتاميه همايش از مولف برتر اين كتاب ها تقدير به عمل آيد.

** 283 مقاله دريافت كرديم
در ادامه اين نشست دبير علمي دومين همايش بين المللي سواد رسانه اي و اطلاعاتي با اشاره به اينكه تا كنون 283 مقاله براي شركت در همايش دريافت شده است، گفت: از مجموع اين مقالات 207 مقاله شايسته داوري تشخيص داده شد كه در پنج محور به هيئت داوران داده شده است. همچنين 76 مقاله از ميان مقالات ارسالي به دليل تفاوت با موضوع و يا ضعف محتوايي كنار گذاشته شده اند.
بهاره نصيري افزود: تعداد مقالات ارسالي در هر يك از پنج محور همايش شامل 37 مقاله در محور خانواده، سواد رسانه اي و توانمند سازي ، 52 مقاله در محور خانواده، سواد رسانه اي و سبك زندگي، 17 مقاله در محور خانواده، سواد رسانه اي، دين و اخلاق، 47 مقاله در محور خانواده، سواد رسانه اي و آموزش، و 35 مقاله در محور تجربه نگاري و مقالات تجربي است.
وي خاطر نشان كرد: 13 مقاله توسط دبيرخانه­هاي استاني همايش سفارش داده شده است كه اميدواريم بزودي در اختيار دبيرخانه مركزي همايش قرار گيرند. همچنين 6 مقاله در بخش بين المللي از كشورهاي تركيه، مالزي و انگلستان دريافت شده كه در حال ارزيابي محتوايي است.

** 190مقاله در مرحله داوري
در ادامه دبير كل دومين همايش بين المللي سواد رسانه اي و اطلاعاتي با مقايسه آمار مشاركت كنندگان در اولين و دومين همايش بين المللي سواد رسانه اي و اطلاعاتي گفت: تعداد مقالات دريافتي در نخستين همايش سواد رسانه اي 266 مقاله بود كه تعداد 190 مقاله براي داوري مورد تاييد قرار گرفت.
محمد صادق افراسيابي افزود: امسال شاهد دريافت 283 مقاله هستيم كه 207 مقاله براي داوري مورد تاييد قرار گرفته است. بنابراين ميزان مشاركت در دومين همايش سواد رسانه اي و اطلاعاتي نسبت به سال گذشته 9 درصد افزايش يافته است كه بيانگر توجه هر بيشتر نخبگان نسبت به حوزه سواد رسانه اي است.

** دومين همايش سواد رسانه‌اي در يك نگاه
به گزارش ايرنا، دومين همايش سواد رسانه‌اي با موضوع خانواده به عنوان نهاد بنيادين اجتماعي با هدف تبيين نقش و جايگاه مهم خانواده در عصر اطلاعات و جامعه شبكه‌اي با تاكيد بر رويكرد هاي آموزشي، شناختي و تربيتي در دو بخش علمي - پژوهشي و تجربي - كاربردي برگزار مي‌شود.
موضوعات و محورهاي بخش علمي - پژوهشي اين همايش، توانمندسازي، سبك زندگي، آموزش و دين و اخلاق و موضوعات و محورهاي بخش تجربي - كاربردي همايش، تجربه نگاري‌هاي حوزه سواد رسانه‌اي و اطلاعاتي بر اساس موضوعات و محورهاي بخش علمي - پژوهشي، توليدات رسانه‌اي (مستند، فيلم كوتاه، انيميشن، بازي‌هاي رايانه اي و ...) در حوزه سواد رسانه‌اي و اطلاعاتي و توليدات هنري (پوستر، اينفوگرافي و ...) در حوزه سواد رسانه‌اي و اطلاعاتي است.
دومين همايش بين المللي سواد رسانه‌اي و اطلاعاتي 12 تا 14 آبان ماه امسال همزمان با هفته فرهنگ عمومي به ميزباني وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي برگزار خواهد شد.
تمامي مقالات برتر همراه با جمع بندي تجارب به دست آمده در حوره سواد رسانه‌اي و اطلاعاتي به همت انجمن سواد رسانه‌اي در قالب يك كتاب منتشر شده است.
فراهنگ ** 1355 ** 1418

سرخط اخبار فرهنگ