ارتش ليبي وجود پايگاه هاي نظامي روسيه در اين كشور را تكذيب كرد

الجزيره- ايرنا- «احمد المسماري » سخنگوي نيروهاي نظامي موسوم به ارتش ملي ليبي روز پنجشنبه در كنفرانسي مطبوعاتي، وجود پايگاه هاي نظامي روسي در ليبي تكذيب كرد و گفت، نه روسيه و نه هيچ كشور ديگري در ليبي پايگاه نظامي ندارند.

به گزارش ايرنا و به نقل از شبكه '218' ليبي؛ المسماري افزود، همه سلاح هاي ارتش ليبي روسي است و ليبي از سال ها پيش موشك هاي زمين به هوا و زمين به دريا و زمين به زمين از روسيه خريداري كرده و اكنون نيز 20 ميليون قبضه سلاح در ليبي وجود دارد.
سخنگوي ارتش ليبي در ادامه از رسانه هاي مستقل براي بازديد از پايگاه هوايي« بنينا» و پايگاه «طبرق» كه گفته مي شود روسيه در اين محل پايگاه نظامي ايجاد كرده، دعوت كرد و گفت وجود پايگاه هاي نظامي روسي در ليبي دروغ بزرگي است.
روزنامه «سان» انگليس دوشنبه گذشته نوشت، سازمان اطلاعات انگليس در خصوص تلاش روسيه براي حضور در ليبي به «ترزا مي » نخست وزير اين كشور هشدار داد.
بر اساس اعلام اين روزنامه، گزارش هاي اطلاعاتي حاكي از آن است كه مسكو به تازگي شماري سرباز و موشك براي ايجاد جاي پايي در اين كشور به شرق ليبي فرستاده است.
ليبي از زمان سرنگوني نظام «معمر قذافي» در سال 2011 با مشكل هرج و مرج و بي ثباتي روبه رو است.
اكنون دو دولت شامل دولت 'وفاق ملي' به رياست 'السراج' در طرابلس كه مورد حمايت جامعه جهاني است و دولت «طبرق» در شرق ليبي به رياست «عبدالله الثني» كه از ژنرال «خليفه حفتر» فرمانده نيروهاي مسلح اين كشور حمايت مي كند؛ در اين كشور وجود دارد. پارلمان ليبي نيز از دولت مستقر در شرق ليبي حمايت مي كند.
خاورم **2041**3404