ايران و آفريقاي جنوبي همكاري هاي دفاعي را تقويت مي كنند

الجزيره-ايرنا- دومين كميسيون همكاري هاي دفاعي ميان جمهوري اسلامي ايران و آفريقاي جنوبي در پروتوريا پايتخت اين كشور برگزار شد و دو كشور بر ضرورت تقويت همكاري هاي نظامي و دفاعي تاكيد كردند.

به گزارش روز پنجشنبه ايرنا، دومين كميسيون مشترك همكاري هاي دفاعي ميان ايران و آفريقاي جنوبي به رياست امير سرتيپ «محمد احدي» معاون امور بين الملل وزارت دفاع كشورمان و« سام گلوبه» دبير دائمي وزارت دفاع آفريقاي جنوبي از 17 الي 19 مهرماه جاري در پرتوريا پايتخت اين كشور برگزار شد.
در اين كميسيون، راه هاي گسترش همكاري درحوزه هاي دفاعي به ويژه در زمينه خدمات رساني به نيروهاي مسلح و خانواده هاي آن ها، همكاري در حوزه هاي پزشكي نظامي، همكاري هاي علمي، فني و فناوري و همچنين تبادل اطلاعات و تجارب و همكاري هاي تحقيقاتي و آموزشي مورد بررسي قرار گرفت و دو طرف در خصوص تقويت اين همكاري ها به توافق رسيدند.
دو طرف در اين كميسيون مشترك، همچنين راه هاي اجرايي كردن توافقات پيشين را مورد بررسي قرار داده و در نهايت سند مربوط به مذاكرات دومين كميسيون مشترك همكاري هاي دفاعي ميان دو طرف به امضا رسيد.
خاورم **2041**3404