دو مسافر ایرانی در مرز عراق بازداشت شدند

بصره – ایرنا – یك منبع امنیتی در استان بصره عراق روز چهارشنبه خبر داد كه پلیس گمرك این كشور دو مسافر ایرانی را به دلیل همراه داشتن مواد مخدر دستگیر كرد.

به گزارش ایرنا، این منبع در گفتگو با خبرگزاری السومریه نیوز گفت: پلیس گمرك عراق در گذرگاه مرزی شلمچه دو مسافر ایرانی را هنگامی كه وارد سالن مسافرین شدند، دستگیر كرد.
به گفته وی، این دو مسافر ایرانی 72 گرم مواد مخدر از نوع هروئین به همراه داشتند و به دستگاه های قضایی معرفی شدند.
گفتنی است كه نیروهای امنیتی عراق طی ماه های گذشته چندین مسافر خارجی را در گذرگاه های مرزی بصره (واقع در جنوب عراق) به دلیل تلاش برای وارد و یا خارج كردن مواد ممنوعه به ویژه مواد مخدر كه مقدارهای كم و برای استفاده های شخصی می باشند را دستگیر كردند.
عراق اعتیاد را جرم می داند و با حاملین مواد مخدر حتی به میزان مصرف شخصی نیز هم در بخش انتظامی و هم بخش قضائی بشدت برخورد می كند.
مسوولان مربوطه تاكنون بارها نسبت به عواقب نامعلوم حمل مواد مخدر به داخل عراق به مسافران خارجی هشدار داده اند.
خاورم*4**ع ص**380**