زنگ خطر وقوع يك سونامي پرقدرت در ايتاليا نواخته شد

رم - ايرنا - دانشمندان با مطالعه كوه اتشفشان 'اتنا' در جنوب ايتاليا از احتمال فروريختن اين كوه زير وزن خود و وقوع يك سونامي پرقدرت و فاجعه بار در اين كشور هشدار دادند.

به گزارش ايرنا ، دانشمندان آلماني مركز پژوهش هاي اقيانوسي 'GEOMAR Helmholtz ' كه در حال مطالعه كوه آتشفشان 'اتنا' در جنوب ايتاليا هستند، عقيده دارند كه كناره هاي جنوب شرقي اتنا به آرامي و بصورت خطرناكي در حال ريزش به سوي دريا است و اينكه يك حركت ناگهاني و سريع در آن، مي تواند منجر به يك سونامي بسيار پرقدرت و فاجعه بار براي كل منطقه بشود.
روزنامه 'ايل فاتو كوئوتيديانو' روز پنجشنبه نوشت: اتنا بزرگترين و فعال ترين كوه آتشفشان در اروپا محسوب مي شود و براي همين تحت نظارت دائم دانشمندان قرار دارد. تحقيقات نيز نشان مي دهد كه كناره هاي جنوب شرقي آن در حال ريزش مي باشد. نتايج اين تحقيقات در نشريه علمي ' Science Advances ' منتشر شده است.
به عقيده دانشمندان، گدازه هاي آتش فشاني اتنا همواره باعث رشد آن شده و اين كوه زير وزن خود به ارامي در حال حركت است و همين باعث تضعيف يكي از كناره هاي آن شده و خطر وقوع سونامي را افزايش داده است . بخش بزرگي از كناره جنوب شرقي همواره در حال سرازيري به سوي دريا است
به گزارش ايرنا، آتشفشان اتنا با 500 هزار سال قدمت از قديمي ترين آتشفشان هاي جهان محسوب مي شود و سازمان يونسكو آنرا به عنوان يكي از آتشفشان هاي نمادين و فعال جهان به رسميت شناخته و در فهرست ميراث جهاني گنجانده است.
دهانه قله، مخروط هاي خاكستر، گدازه ها و دالان گدازه اين آتشفشان همچنان در تحقيقات و براي آموزش مورد استفاده پژوهشگران قرارمي گيرد. اتنا همچنين درعلم آتشفشان شناسي، ژئوفيزيك و ساير رشته هاي زمين شناسي مورد استفاده قرار مي گيرد. شهرت، اهميت علمي و ارزش هاي فرهنگي و آموزشي آتشفشان اتنا از ارزش جهاني برخوردار است.
مساحت اين كوه يك هزار و 570 كيلومتر مربع، قطر آن حدود 45 كيلومتر، محيط آن 65 كيلومتر و ارتفاعش با توجه به فعاليت مدام آن متغيير بوده و درسال 2011 ميلادي برابر با سه هزار و 340 متر و درسال 2010 ميلادي معادل سه هزار و 350 متر بوده است.
اروپام**461**1663**