زيرساخت هاي مرزها براي اربعين 30 درصد بهبود يافته است

ايلام - ايرنا - دبير ستاد اربعين كشور از افزايش 30 درصدي زيرساخت هاي اربعين در مرزهاي كشور خبر داد.

به گزارش ايرنا، شهريار حيدري روز پنجشنبه در جلسه ستاد اربعين در استان ايلام با اشاره به تمهيدات لازم در راستاي سهولت در راهپيمايي اربعين به زائران اظهار داشت: از نظر زيرساخت ها و امكانات، حمل و نقل، درمان و خدمات و همه موارد از سه استان بازديد ميداني صورت گرفته است.
وي افزود: زيرساخت ها امسال نسبت به سال هاي گذشته از لحاظ كمي و كيفي حداقل 30 درصد افزايش پيدا كرده است، پروژه هاي نيمه تمامي كه مانع رفت و آمد روان بود و گره هاي گرافيكي ايجاد مي كرد امسال در مرزهاي مهران، شلمچه و جذابه نداريم.
دبير ستاد اربعين تاكيد كرد: با توجه به اين كه سال گذشته ترددها نظم مناسبي پيدا كرده بود، امسال نسبت به سال هاي گذشته از نظم و انضباط بيشتري برخوردار خواهد بود و اميدوار هستيم كه زائران با ثبت نام به و اعزام به موقع و نيز مديريت زوار از اين امكانات فراهم شده استفاده كنند.
حيدري اضافه كرد: از امروز نيز استان هاي معين كه براي هر مرزي تعريف شده نسبت به ايجاد و استقرار مواكب و كمك به زيرساخت هاي لازم حضور پيدا كنند.
وي يادآور شد: اين استان ها از امروز كار ميداني و اجرايي را شروع كردند برخي استان ها نسبت به برگزاري مواكب نيز اقدام كرده اند، هر چه كه به اربعين نزديك تر مي شويم به همان ميزان نيز ميزان خدمات بيشتر خواهد شد.
7172/6034