پزشكان تحمل شنیدن انتقاد را داشته باشند

تهران- ایرنا- یك جامعه شناس گفت: كم و بیش نسبت به جامعه پزشكی انتقادهایی وجود دارد كه بی توجهی به آن موجب بی اعتمادی می شود. این بی اعتمادی ناگهانی نیست بلكه تدریجی به وجود می آید. لازمه رفع این مساله پذیرش ضعف ها و انتقادها، رعایت اخلاق و گفت و گوی پزشكان با مردم است.

به گزارش خبرنگار سلامت ایرنا، حسن محدثی گیلوایی‎ ‎‏روز پنجشنبه در دومین نشست فصلی انجمن پزشكان عمومی افزود: جامعه ‏شناسان، پدیده‌های اجتماعی را به صورت فرآیندی می‌بینند. بی اعتمادی كه نسبت به جامعه پزشكی وجود دارد و شیوع یافته طی ‏فرآیندی شكل گرفته است و این طور نبوده كه به صورت ناگهانی اتفاق بیفتد. از دست دادن اعتبار اجتماعی به صورت ناگهانی رخ ‏نمی‌دهد و این طور نیست كه توطئه‌ای در این رابطه وجود داشته باشد.‏
وی افزود: جامعه شناس به پزشكی به عنوان یك نهاد اجتماعی نگاه می‌كند. منظور از نهاد، روابط الگومندی است كه حول نیازهای ‏معین شكل می‌گیرد. به طور مثال در نهاد خانواده، نیاز اجتماعی و عاطفی وجود دارد كه در پاسخ به این نیاز، روابط اجتماعی شكل ‏می‌گیرد و خانواده تشكیل می‌شود.
محدثی گیلوایی بیان كرد: در جوامع مدرن، نظام مراقبت از تندرستی به یك نهاد بسیار مهم و پیچیده تبدیل شده است. جامعه شناسان ‏می‌گویند كه این نهاد از چند محور اساسی تشكیل شده كه پزشكان، پرستاران، بیماران و بیمارستان‌ها در این نظام وجود دارند، اما ‏نقش پزشك در این نظام، نقش محوری است. یعنی سایر اركان باید تابع تصمیم‌های پزشكان باشند و به صورت طبیعی، پزشكان دارای ‏امكانات، فرصت‌ها و موقعیتی می‌شوند كه دیگر افراد فعال در فرآیند درمانی از این امكانات محروم هستند.‏
وی اظهار داشت: اگر درباره نابرابری در مراكز درمانی صحبت كنیم، به خودی خود مشكلی ندارد، اما وقتی این نابرابری به ‏سلطه تبدیل شود، مشكل است. یكی از عوارض این سلطه، ایجاد نارضایتی در بیماران است كه به بیگانه شدن افراد با محیط منجر می‌شود و از زندگی در محیط كار خود احساس رضایت نمی‌كنند. اگر این نارضایتی افزایش پیدا كند، نحوه عملكرد نیز تحت تاثیر ‏قرار خواهد گرفت.‏
این جامعه شناس گفت: بخشی از مشكلات در آموزش دانشجویان پزشكی است كه باید درباره روابط اجتماعی نیز آموزش‌هایی به ‏دانشجویان پزشكی ارائه شود. زیرا دانشجویان پزشكی در جامعه زندگی می‌كنند و این آموزش‌ها می‌تواند بخشی از مشكلات درباره ‏هجمه به پزشكان را حل كند.‏
محدثی گیلوایی با اشاره به منشور اخلاقی بیان كرد: منشورهای اخلاقی در بسیاری از موارد فقط تابلوهایی روی دیوار است و اگر ‏بگوییم فقط منشور اخلاقی برای پزشك تعریف می‌شود، باید توجه كنیم كه كافی نیست و نیازمند نظارت و تعریف روابط اجتماعی ‏است.‏
وی اظهار داشت: بررسی‌ها نشان می‌دهد كه جامعه ما در ارتباط پزشكان با نیروهای فرودست مشكلات جدی دارد و علت افزایش بی ‏اعتمادی تدریجی نسبت به پزشكان، فقط خطاهای پزشكی نیست، زیرا خطاهای پزشكی از گذشته وجود داشته و حتی در مثنوی ‏معنوی نیز به خطای پزشكی اشاره شده است. خطاها در رشته‌های مختلف و از جمله مهندسی نیز وجود دارد.‏
این جامعه شناس گفت: قطعا در جامعه ‏پزشكی، پزشكانی هستند كه بیشتر از بسیاری افراد به مردم خدمت می‌كنند، اما در هر جامعه ای مشكل و اشكال وجود، باید اشكالات را بپذیریم و تحمل انتقاد را داشته باشیم.‏ اما تجربه ای كه در انتشار یك سریال طنز پزشكی به وجود آمد نشان داد پزشكان كمتر برای پذیرش انتقاد آمادگی دارند.
اجتمام*9482‏ * 3063