هزینه بازپروری معتادان با مصادره اموال قاچاقچیان تأمین شود

تهران- ایرنا- مشاور معاون اول قوه قضاییه گفت: هزینه مبارزه با مواد مخدر، درمان و بازپروری معتادان باید با ضبط خودروهای حمل موادمخدر و مصادره اموال این دسته از قاچاقچیان تأمین شود.

حسین ذبحی روز چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگار قضایی ایرنا، درباره چگونگی مدیریت مبارزه با قاچاق مواد مخدر و روانگردانها، افزود: سیاست های پیشگیرانه در رابطه با قاچاق مواد مخدر از طریق ترك و درمان معتادان (به عنوان جامعه هدف قاچاق مواد) به منظور كاهش تقاضا باید اعمال شود. این امر باعث كاهش ورود، تولید، عرضه و فروش مواد و در نتیجه كم شدن فعالیت قاچاقچیان مواد مخدر در كشور می شود و از تعداد پرونده های قضایی، محكومان، زندانیان و اعدام ها می كاهد.
رئیس كمیته ملی كنترل و كاهش اعتیاد قوه قضاییه اضافه كرد: با اصلاح فوری موادی از قانون مبارزه با مواد مخدر، ضبط خودروهای مورد استفاده در قاچاق مواد و مصادره اموال قاچاقچیان، امكان ضربه زدن به بنیان های مالی قاچاقچیان فراهم می شود و این كار به بالا بردن هزینه جرم آنان كمك می كند.
به گفته ذبحی، با مصادره اموال قاچاقچیان می توان هزینه های معالجه، درمان و كاهش آسیب، بازتوانی و درمان معتادان را پرداخت كرد.
وی اضافه كرد: با استفاده از مجازات های مالی قاچاقچیان، معتادان كشور درمان می شوند كه باعث بهره گیری مناسب از ظرفیت مراكز درمان خصوصی و اشتغالزایی شده، زمینه بازگشت سعادتمندانه معتادان را به آغوش خانواده هایشان فراهم می كند و همچنین صحنه های زننده و نامناسب حضور معتادان از سطح جامعه پاك و آسیب های وارد شده بر اثر قاچاق مواد و آلوده كردن اقشار مختلف جامعه رفع می شود.
وی افزود: علاوه بر این، می توان با استفاده از این اعتبار به امور فرهنگی، اشتغالزایی، پر كردن اواقات فراغت جوانان و سایر اقدامات پیشگیرانه پرداخت و از رو آوردن جوانان به استعمال مواد مخدر و اعتیاد جلوگیری كرد.
مشاور معاون اول قوه قضاییه اهمیت دیگر مصادره اموال قاچاقچیان را، تقویت دیپلماسی خارجی و استفاده بیشتر از ظرفیت وزارت امور خارجه در جلب همكاری كشورهای منطقه و جهان و نهادهای بین المللی در كنترل قاچاق مواد مخدر، روانگردانها و پیش سازهای آن، كاهش تولید مواد سنتی و صنعتی و اجرای بهتر طرح های عملیاتی دانست.
ذبحی گفت: ضربه زدن به بنیان مالی قاچاقچیان، نتیجه راهبردی كارشناسی موثر در امر مبارزه با قاچاق مواد مخدر و قاچاقچیان است و این مقصود مهم وقتی حاصل می شود كه با اصلاح موادی از قانون، شاهد مصادره اموال قاچاقچیان و ضبط همه خودروهای مورد استفاده در حمل قاچاق مواد، باشیم.
وی ادامه داد: پیشتر مصادره اموال قاچاقچیان وجود داشت و در قانون جدید مبارزه با مواد مخدر با لحاظ قیودی این موضوع محدود شد؛ درحال حاضر آنچه اهمیت دارد این است كه مبارزه با قاچاق مواد مخدر و درمان معتادان و بازپروری، مستلزم هزینه های قابل توجهی است كه این هزینه ها نه از بودجه دولت و مردم بلكه باید از طریق قانون با ضبط و مصادره اموال و خودروهای قاچاقچیان تامین شود.
ذبحی گفت: نظام و ستاد مبارزه با مواد مخدر باید بتواند از طریق اخذ جریمه ها و مصادره اموال قاچاقچیان هزینه های مبارزه پیشگیری و درمان را تامین كند این مطالبه جدی و سیاست راهبردی است.
رئیس كمیته ملی كنترل و كاهش اعتیاد اظهار داشت: در این عرصه مبارزه، جامعه هدف معتادان هستند تا بتوانیم برای كاهش آسیب ها تلاش كنیم.
اجتمام * 7329 * 3063