پيوستن ايران به FATF تضادي با حمايت از مقاومت ندارد

بيروت - ايرنا - «حسن مقلد» تحليلگر و روزنامه نگار لبناني در گفت و گو با ايرنا گفت كه پيوستن ايران به «كار گروه ويژه اقدام مالي» (FATF) نمي تواند مانعي براي اين كشور در ادامه حمايت هايش از جنبش هاي مقاومت و آزاديبخش در جهان باشد.

به گزارش ايرنا، وي كه سردبير مجله «ساخت و ساز و اقتصاد» در لبنان است، با بيان اين مطلب افزود: حمايت از جنبش هاي آزاديبخش بويژه در عرصه نظامي، از طريق مسيرهاي خاص صورت مي گيرد.
مقلد تاكيد كرد كه ايران موظف به رعايت دسته بندي كشوري همچون آمريكا از گروه هاي تروريستي نيست، بلكه خود تعريفي از مصداق هاي تروريسم دارد.
تحليلگر لبناني تصويب كنوانسيون هاي مرتبط با گروه ويژه اقدام مالي در مجلس شوراي اسلامي را يك نياز ملي در ايران برشمرد و گفت: يكي از نيازهاي ايران به اجراي رويه هاي «FATF » جلوگيري از پولشويي در حوزه قاچاق و مواد مخدر است. بويژه كه اين كشور بخاطر قاچاق مواد مخدر از مرزهاي افغانستان و پاكستان با دشواري هايي روبرو است.
وي افزود: در سطح بين المللي صحبت از وجود نظام هايي براي تامين مالي جايگزين از سوي كشورهاي اروپايي، چين و روسيه است؛ مساله اي كه نياز دارد ايران به معيارهاي بين المللي در بخش بانكي پايبند باشد تا بتواند از اين نظام هاي جايگزين بهره مند شود، به ويژه اينكه پايبندي ايران به اين معيارها، بر اساس تعريف تهران از مفهوم تروريسم مي شود و اين ضامن نرسيدن هرگونه زيان است.
مقلد ادامه داد: در صورتي كه اروپايي ها موفق شوند يك نظام مالي مستقل از آمريكا ايجاد كنند، پيوستن ايران به اين كنوانسيون، گذرگاه اجباري ايران است. همچنين ايران براي همكاري با روسيه نيز به آن نياز دارد.
روزنامه نگار لبناني پيوستن ايران به كارگروه ويژه اقدام مالي را گام مهم و پايه اي براي همسان سازي و مناسب سازي بخش بانكي داخل ايران با الزامات بين المللي دانست.
وي افزود: امضاي تنها، اعمال اصلاحات و تغييرات را تحميل نمي كند. وديعه ها و سپرده هاي بانكي به صورت پيش فرض بايد پاك تلقي شود. ولي قبول افتتاح حساب بدون مشخص بودن منبع مالي ممكن نخواهد بود.
مقلد تاكيد كرد كه پيوستن ايران به اين كنوانسيون به اين معناست كه بانك هاي ايران بر طبق معيارهاي بين المللي فعاليت مي كنند و اين، كار را بين بخش بانكي ايران و بانك هاي خارجي تسهيل مي كند.
وي همچنين گفت كه همكاري ايران با كارگروه ويژه اقدام مالي، كار را براي كشورهاي مخالف تحريم هاي آمريكا عليه ايران براي حفظ ارتباط اقتصادي با اين كشور تسهيل خواهد كرد.
خاورم**388**2054**1651

سرخط اخبار جهان