دفعات وقوع طوفان در مشهد افزايش يافته است

مشهد- ايرنا- مديركل هواشناسي خراسان رضوي گفت: تعداد طوفانهاي رخ داده در مشهد طي شش ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه پارسال بيشتر شده است.

محسن عراقي زاده روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود: نيمه نخست امسال دو طوفان در ماههاي فروردين و خرداد در شهرستان مشهد رخ داد در حالي كه پارسال در اين بازه زماني فقط يك طوفان اتفاق افتاد.
وي گسترش جريانهاي ناپايدار جوي را از علل افزايش طوفان در مشهد عنوان و بيان كرد: بادها به چند گروه شامل 'خفيف، ملايم، متوسط، شديد، خيلي شديد و طوفان' تقسيم مي شوند. سرعت طوفان بيشتر از 72 كيلومتر در ساعت است.
مديركل هواشناسي خراسان رضوي گفت: سرعت وزش 'بادهاي خفيف' كمتر از هفت كيلومتر در ساعت، 'بادهاي ملايم' بين هفت تا 18 كيلومتر در ساعت، 'بادهاي شديد' بين 36 تا 54 كيلومتر در ساعت و سرعت وزش 'بادهاي خيلي شديد' بين 54 تا 72 كيلومتر در ساعت است.
وي افزود: ميزان وقوع 'بادهاي متوسط' نيز در مشهد افزايش داشته بطوري كه ظرف شش ماه نخست امسال 146 مورد باد متوسط در اين منطقه رخ داد. اين ميزان پارسال 129 مورد بود.
عراقي زاده ادامه داد: با اين وجود ميزان وقوع 'بادهاي شديد و خيلي شديد' در شهرستان مشهد كاهش يافته است. امسال تاكنون دو مورد
وزش 'باد خيلي شديد' رخ داد اما اين تعداد در مدت مشابه پارسال پنج مورد گزارش شد.
وي گفت: دفعات وقوع 'بادهاي شديد' نيز در مشهد طي نيمه نخست امسال 22 مورد بود. اين ميزان در مدت مشابه پارسال 42 مورد بود.
بيشترين سرعت وزش باد در مشهد طي دوره آماري بلندمدت 90 كيلومتر در ساعت است كه 17 ارديبهشت ماه 1394 رخ داد.
3027/1858