ديپلماسي مرزي از ماموريتهاي بسيار مهم مرزباني است

مشهد- ايرنا- فرمانده مرزباني خراسان رضوي گفت: ديپلماسي مرزي يكي از ماموريتهاي بسيار مهم مرزباني است و در اين راستا از ابتداي امسال تاكنون حدود 200 ملاقات ميان مرزبانان استان با مرزبانان كشورهاي افغانستان و تركمنستان انجام شده است.

سردار ماشاء الله جان نثار روز سه شنبه در نشست علمي - تخصصي مرز و مرزباني در دانشگاه فردوسي مشهد افزود: ديپلماسي مرزي به معناي انجام ملاقات مرزي ميان مرزبانان يك كشور با همتايان خود در كشورهاي همسايه است.
وي اظهار داشت: سال گذشته هم بيش از 320 ملاقات بين مرزبانان ايران با مرزبانان كشورهاي افغانستان و تركمنستان انجام شد.
وي گفت: ملاقاتهاي مرزي در راستاي استيفاي حقوق دولت جمهوري اسلامي ايران و مرزنشينان كشور صورت مي گيرد تا مشكلات پيش آمده از قبيل عبور اتباع طرفين از مرز با همفكري يا تذكر حل شود.
فرمانده مرزباني خراسان رضوي افزود: كشور تركمنستان مرزهاي خود را به صورت هاي اپتيكي (نوري) و فيزيكي كنترل مي كند و تهديد احتمالي از اين ناحيه ورود افراد داعش است زيرا افرادي با اين تفكر در آن كشور هستند و تبليغات و اقداماتي نيز انجام مي دهند.
وي اظهار كرد: در افغانستان نيز نيروهاي كشورهاي فرا منطقه اي و گاه عربي تلاشهايي در زمينه ايران هراسي انجام مي دهند و تهديدي براي كشور ما محسوب مي شوند زيرا سعي مي كنند مردم و دولت افغانستان را به ايران بدبين كنند.
وي گفت: با همت نيروهاي مسلح، نهادهاي امنيتي و اطلاعاتي و مرزباني، اشراف اطلاعاتي بسيار خوبي بر مرزهاي استان وجود دارد و نيروهاي مرزباني خراسان رضوي علاوه بر ماموريتهاي جاري از توان و آمادگي دفاعي بسيار خوبي برخوردارند و اجازه نخواهند داد اشخاص يا گروههاي تكفيري و غير تكفيري به مرزهاي ما تعرضي داشته باشند.

* دانشگاه در تعيين كشت جايگزين به جاي مواد مخدر در افغانستان كمك كند
فرمانده مرزباني خراسان رضوي افزود: محصولاتي بايد به عنوان جايگزين ترياك و مواد مخدر در افغانستان كاشته شود كه بتواند جايگزين واقعي آن شود چون تاكنون بسياري از كشتهاي جايگزين پيشنهادي مورد اقبال واقع نشده است.
وي اظهار داشت: كشاورزان افغانستاني به دليل سود و تقاضاي زياد مواد مخدر همچنان به كشت اين محصولات ادامه مي دهند و كشت اين مواد در آن كشور هر سال افزايش مي يابد.
وي گفت: حضور آمريكا و ساير قدرتهاي فرامنطقه اي در افغانستان نيز موجب افزايش كشت مواد مخدر در آن كشور شد بطوريكه سالانه بيش از 9 هزار تن مواد مخدر در افغانستان توليد مي شود.

* استرداد و طرد پنج هزار متجاوز مرزي
سردار جان نثار افزود: عاملي كه از ناحيه كشور افغانستان مرزهاي ما را تهديد مي كند ورود اشخاص و عناصري است كه به صورت غير قانوني از اين كشور وارد ايران مي شوند كه اين امر ناشي از فقر، نا امني و بيكاري در افغانستان است.
وي اظهار داشت: مسير رسمي ورود افراد از افغانستان به ايران در خراسان رضوي مرز دوغارون است كه با گذرنامه صورت مي گيرد اما از ابتداي امسال تاكنون بيش از پنج هزار نفر از افرادي كه قصد داشتند به صورت غيرقانوني و از مبادي غير رسمي وارد ايران شوند توسط مرزبانان خراسان رضوي دستگير و به افغانستان مسترد يا طرد شده اند.
وي گفت: برخي از اين متجاوزان مرزي، عناصر مستعد رفتارهاي مجرمانه و ضد امنيتي هستند.

* مرزباني خراسان رضوي ورود مواد مخدر از افغانستان به ايران را متوقف كرده است
فرمانده مرزباني خراسان رضوي افزود: ازماموريتهاي ديگر مرزبانان در اين استان مبارزه با ورود مواد مخدر است و مرزباني خراسان رضوي توانسته است با كنترل معابر غير رسمي و ايجاد ايست و بازرسي در معابر رسمي ورود مواد مخدر از اين كشور به ايران را متوقف كند.
وي اظهار داشت: در اين زمينه هنگ مرزي تايباد با ورود هرگونه مواد مخدر چه از طريق تزانزيت و جاسازي و چه توسط اشخاص كولبر به شدت مقابله مي كند.

* كشف بيش از 640 هزار ليتر سوخت قاچاق در مرز افغانستان
سردار جان نثار با بيان اين كه ماموريت ديگر مرزباني خراسان رضوي مبارزه با قاچاق كالاست گفت: مواد سوختي ايران به دليل كمتر بودن قيمت آن نسبت به افغانستان به آن كشور قاچاق مي شود به طوري كه از ابتداي امسال تاكنون بيش از 640 هزار ليتر سوخت در حال قاچاق به افغانستان كشف شده است.
وي افزود: در اين مدت بيش از 50 ميليارد ريال كالاهاي ديگر نيز در حال قاچاق به افغانستان كشف و ضبط شده است.

* محافظت از تغييرات فيزكي در مرز
فرمانده مرزباني خراسان رضوي اظهار داشت: ماموريت ديگر مرزباني اين است كه اجازه ندهد هيچ گونه تغييرات فيزيكي در توپوگرافي مرز اتفاق افتد.
وي گفت: اختلافات مرزي و ارضي بسيار حساس هستند و كوچكترين تغييرات مرزي بايد با حضور هياتهاي مرزي 2 كشور و گاه با حضور كارشناسان سازمانهاي بين المللي تشخيص و اعمال شود.
وي افزود: مرزهاي خشكي ما با ميله هاي مرزي مشخص مي شود و اگر به هر دليلي اعم از حوادث طبيعي يا غير طبيعي ميله هاي مرزي جا به جا شود نياز به هياتهاي مخصوص براي تشخيص مقدار اين جا به جايي است.
سردار جان نثار اظهار داشت: مرزنشينان در ايجاد امنيت مرزها بسيار تاثيرگذارند و مديران دولتي بايد توجه بيشتري به آنها در بخشهاي مختلف داشته باشند.
وي گفت: يكي از اقدامات خوب در اين راستا واگذاري بخشي از فروش سوخت به مرزنشينان است و دانشگاه نيز مي تواند پيشنهاداتي براي حفظ و ماندگاري مرزنشينان ارائه دهد.
وي افزود: دانشگاه همچنين مي تواند در زمينه طرحهاي انسداد فيزيكي مرزها هم طرح و برنامه خود را ارائه دهد.
سردار جان نثار اظهار داشت: مرزباني خراسان رضوي تاكنون بيش از 220 شهيد تقديم كشور و نظام كرده است كه بيشتر اين شهدا در درگيري با اشرار و قاچاقچيان به شهادت رسيده اند.
استان خراسان رضوي داراي 538.5 كيلومتر مرز با كشور تركمنستان و 297 كيلومتر مرز با كشور افغانستان است.
مرزباني خراسان رضوي داراي سه هنگ مرزي در تايباد، درگز و سرخس است.
1922/ 6053