آزمايش اوليه تصفيه خانه آب مهاباد موفقيت آميز بود

مهاباد- ايرنا- مدير امور آب و فاضلاب شهري مهاباد گفت: مراحل آزمايش تصفيه خانه آب اين شهر آغاز شده و جواب آزمون فاز نخست آن موفقيت آميز بوده است.

محمد معروفي روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود: اين تصفيه خانه در چهار فاز مختلف قبل از بهره برداري بايد تست و پس از تاييد نهايي به شبكه آبرساني شهري وصل شود.
وي ادامه داد: تصفيه خانه مهاباد با بيش از 95 درصد پيشرفت فيزيكي اكنون در مرحله تست زني است و در كمتر از 2 ماه ديگر آماده بهره برداري خواهد شد.
وي اضافه كرد: تصفيه خانه مهاباد با بيش از 500 ميليارد ريال هزينه شركت آب و فاضلاب شهري آذربايجان غربي به مرحله بهره برداري رسيده است.
وي بيان كرد: با افتتاح اين تصفيه خانه ظرفيت آبرساني به شبكه آب شهري براي بيش از 290 هزار نفر جمعيت شهري مهاباد در افق سال 1420 فراهم مي شود.
مدير امور آب و فاضلاب مهاباد افزود: اين تصفيه خانه توانايي تزريق 750 ليتر آب در ثانيه به شبكه دارد در حالي كه اين مقدار در تصفيه خانه قديم كمتر از 580 ليتر در ثانيه بود.
معروفي گفت: اين تصفيه خانه بر اساس نوع مواد و وضعيت كيفيت آب سد مهاباد از لحاظ بيولوژيكي طراحي شده و براين اساس با وارد شدن به مدار مشكل كيفيت و تغيير رنگ آب شرب اين شهر نيز مرتفع مي شود.
وي همچنين از تكميل ساخت برج آبگير مهاباد با 140 ميليارد ريال هزينه خبر داد و اضافه كرد: آب سد از طريق اين برج آبگير به تصفيه خانه شهر منتقل مي شود.
وي افزود: شركت آب و فاضلاب شهري مهاباد داراي 47 هزار مشترك آب و 45 هزار مشترك فاضلاب است.
به گزارش ايرنا، تصفيه خانه آب شهر مهاباد در قالب قرارداد ساخت، بهره برداري و انتقال (BOT) در سال 1393 كلنگ زني شد و قبل از اتمام سال 1397 به بهره برداري مي رسد.
احداث اين گونه تصفيه خانه ها بر اساس اهداف و استراتژي هاي وزارت نيرو و شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور در جهت استفاده از منابع آبهاي سطحي و سرمايه گزاري هاي بخش خصوصي و اجراي اصل 44 مي باشد.
سد مهابادداراي 172 ميليون مترمكعب ظرفيت مفيد مي باشد كه از اين ميزان سالانه بيش از 18 ميليون مترمكعب به مصرف آب شرب شهر مهاباد مي رسد.
9903/3020/2093

سرخط اخبار استان‌ها