همكاري دانشگاه هاي سمنان و بوداپست توسعه مي يابد

سمنان- ايرنا- رئيس دانشگاه سمنان گفت: در قالب تفاهم نامه اي، همكاري هاي علمي و پژوهشي دانشگاه هاي سمنان و بوداپست مجارستان گسترش مي يابد.

به گزارش روز دوشنبه روابط عمومي دانشگاه سمنان به ايرنا، مسعود نصيري زرندي با بيان اين كه دانشگاه هاي مجارستان خواستار همكاري علمي با دانشگاه سمنان هستند، اظهار داشت: بند ها و موضوع هاي همكاري هاي طرفين اين تفاهم در حال آماده سازي است كه پس از اتمام اين مرحله، تفاهم نامه امضاء و مبادله مي شود.
وي بيان كرد: گروه ايراني نشست ‌هاي مختلفي با روساي دانشگاه‌ هاي بوداپست، دانشگاه سگد مجارستان، سفير جمهوري اسلامي ايران در بوداپست و رييس اتحاديه دانشگاه هاي كشور مجارستان به منظور افزايش همكاري هاي علمي و پژوهشي داشتند.
نصيري زرندي با اشاره به ارايه توانمندي‌هاي علمي و اولويت‌هاي پژوهشي از سوي روساي دانشگاه ‌هاي سمنان و شيراز در ديدار با كار گروه مجارستاني، خاطرنشان كرد: در ديدار نمايندگان كار گروه ملي همكاري ‌هاي علمي ايران و مجارستان با مسوولان دانشگاه فني و اقتصاد بوداپست هيات ايراني شامل روساي دانشگاه‌ هاي يزد، سمنان و علوم پزشكي شيراز درخصوص همكاري ‌هاي آتي كار گروه با اين دانشگاه ها به بحث و تبادل نظر پرداختند.
رئيس دانشگاه سمنان با بيان محورهاي اين نشست، تصريح كرد: هيات ايراني در نشست مذكور به اولويت هاي علمي و پژوهشي همچون مديريت آب، انرژي پاك، شهر هوشمند، فناوري ‌هاي نوين در مهندسي شيمي و پزشكي اشاره كردند.
وي با اشاره به ديدار با سفير جمهوري اسلامي ايران در بوداپست، ادامه داد : اين ديدار از ديگر برنامه اين كار گروه بود كه اقدامات و مذاكرات انجام شده جمع بندي و برنامه هاي آتي كار گروه ملي همكاري ‌هاي علمي ايران و مجارستان مورد بحث و تبادل نظر واقع شد.
رئيس دانشگاه سمنان يادآور شد: در اين ديدار سفير جمهوري اسلامي ايران بر همكاري سفارت ايران در بوداپست، تقويت و تسهيل تبادلات علمي 2 كشور تاكيد كرد و خواستار  پيگيري هاي لازم براي اجرايي شدن توافقات اخير شد.
به گزارش ايرنا، نمايندگان كار گروه ملي همكاري علمي ايران در سفر به كشور مجارستان به بررسي همكاري‌ هاي دانشگاه هاي ايران به ويژه دانشگاه هاي عضو كار گروه و دانشگاه هاي مجارستان پرداختند كه رئيس دانشگاه سمنان هم به عنوان يكي از نمايندگان اين كارگروه ملي در اين سفر شركت كرد.
دانشگاه سمنان از نظر علمي و پژوهشي رتبه سيزدهم كشور را دارد، حدود 12 هزار دانشجو شامل پنج هزار دانشجو در مقاطع تحصيلات تكميلي، هفت هزار دانشجو در مقطع كارشناسي و بقيه در مقطع كارداني در دانشگاه سمنان تحصيل مي‌كنند.
9891