تربيت كودكان براساس آموزه هاي اسلامي آنها را بيمه كند

مراغه - ايرنا - فرماندار مراغه گفت: تربيت كودكان براساس آموزه هاي اسلامي در كنار آموزش هاي مهارتي و رفتاري، آنها را در برابر همجمه هاي فرهنگي و آسيب هاي اجتماعي عصر حاضر بيمه مي كند.

به گزارش ايرنا، حميد شكري روز دوشنبه در بازديد از كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان و مهدهاي كودك مراغه با تاكيد بر لزوم توجه به تربيت صحيح نسل آينده افزود: كودكان امروز، آينده سازان و مديران آينده كشور هستند.
وي گفت: با توجه به لزوم آموزش و تربيت اصولي كودكان در سنين پايه، ايجاد زمينه مساعد براي شكوفايي آنان در جامعه بيش از پيش ضروري است.
وي ادامه داد: ايجاد زيرساخت هاي فرهنگي، اجتماعي و آموزشي براي بهره مندي كودكان و نوجوانان، موجب تكامل ذهني، علمي و مهارتي نسل آينده در برخورد با مسائل مختلف جامعه خواهد شد.
وي با بيان اينكه محيطي شاد براي كودكان و آموزش آنان ايجاد شود گفت: بايد با استفاده از ابزارهاي فرهنگي و آموزشي، نسلي شاد و سلامت براي توسعه اينده كشور تربيت شود.
شكري افزود: پيشرفت و توسعه جامعه و كشور نيازمند وجود كودكان سالم از لحاظ فرهنگي، تربيتي و اجتماعي بوده و رسالت خانواده ها و مديران است.
وي اضافه كرد: مهدهاي كودك در كنار نهادهايي چون كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان نقش بسزايي در پرورش استعدادها و زمينه سازي براي شكوفايي آنان دارند.
شهرستان مراغه با حدود 263 هزار نفر جمعيت در 127 كيلومتري تبريز، مركز آذربايجان شرقي واقع است.
3077/7487