كارگروه هواشناسي دريايي در چابهار تشكيل مي شود

زاهدان - ايرنا - معاون توسعه و پيش بيني اداره كل هواشناسي سيستان و بلوچستان گفت: كارگروه هواشناسي دريايي به منظور ساماندهي فعاليت هاي دريايي در زمان حاكميت سامانه هاي آب و هوايي، وقوع پديده هاي مخرب و تغيير شرايط عمومي وضعيت دريا در چابهار تشكيل مي شود.

به گزارش ايرنا دوست محمد كليم روز دوشنبه در ديدار با شماري از مسئولان و سرمايه گذاران بخش شيلات در چابهار اظهار داشت: تشكيل اين كارگروه براي ساماندهي فعاليت هاي دريايي در زمان حاكميت سامانه هاي آب و هوايي، وقوع پديده هاي دريايي مخرب و غير مخرب، تغيير شرايط عمومي وضعيت دريا و جلوگيري از حوادث دريايي ضروري است.
وي ادامه داد: اين كارگروه مي تواند با عضويت فعالان بخش هاي مختلف دريايي شامل كارشناسان هواشناسي، شيلات، بنادر و دريانوردي، درياباني و غيره در مواقع خاصي كه دريا مواج است يا يك شرايط خاص آب و هوايي بر روي دريا حاكم است نشست تشكيل دهد و با خرد جمعي تصميمي كارشناسي شده اي براي محدوديت هاي احتمالي در دريا اتخاذ كند.
معاون توسعه و پيش بيني اداره كل هواشناسي سيستان و بلوچستان با بيان اينكه تصميم هاي انفرادي براي ايجاد محدوديت هاي عبور و مرور در درياي عمان كارشناسي شده نيست و به ضرر فعاليت هاي اقتصادي و توسعه اي منطقه است، گفت: با برگزاري نشست هاي منظم ديسكاشن هواشناسي دريايي در سطح شهرستان مي توان كمك زيادي به فعاليت هاي دريايي از جمله بخش اقتصادي و خدماتي كرد.
وي افزود: در پايان هر نشست بر اساس شرايط دريا بولتن هايي تهيه مي شود كه رفت و آمد لنج ها و كشتي ها به دريا را تسهيل مي كند.
كليم ادامه داد: در واقع اعضاي اين كارگروه مصوب مي كنند كه با وجود شرايط خاص دريا كدام قايق ها و كشتي ها اجازه ورود به دريا را دارند و ورود كدام يك از آنها به دريا ممنوع است.
9908**3213