نيمي از مردم چين در تعطيلات روز ملي به سفر رفتند

پكن- ايرنا- طبق آمار پژوهشگاه گردشگري چين در تعطيلات روز ملي امسال كه 7 روز به طول كشيد 726 ميليون نفر برابر نيمي از جمعيت اين كشور به مسافرت رفتند.

به گزارش ايرنا پژوهشگاه گردشگري چين روز دوشنبه در گزارشي اعلام كرد اين تعداد مسافرت نسبت به تعطيلات روز ملي سال گذشته 9.43 درصد رشد داشته است.
بر اساس اين آمار درآمد گردشگري در اين مدت در مقايسه با دوره مشابه سال قبل با رشد 9.04 درصد به 599 ميليارد و 80 ميليون يوان (هر دلار آمريكا 6.7 يوان) رسيد.
تعطيلات روز ملي چين يكي از مهمترين تعطيلات اين كشور به حساب مي آيد.
گردش شهري، گردشگري سرخ يا انقلابي كه به بازديد از يادمان ها و مكان هاي حزبي مي گذرد و گردشگري روستايي از مهمترين سفرهاي چيني ها در تعطيلات امسال بود.
تعطيلات روز ملي امسال با نخستين عيد محصول كشاورزي چين نزديك بود به اين مناسبت مناطق مختلف كشور برنامه ها و فعاليت هاي گردشگري فرهنگي روستايي نيز برگزار كردند.
علاوه بر آن، بسياري از اماكن ديني و گردشگري چين به درخواست هاي مربوط به كاهش قيمت بليط جواب مثبت دادند و در نتيجه 981 مكان ديدني دولتي به صورت رايگان يا با تخفيف مناسب، پذيراي بازديد گردشگران بودند.
**آساق**1904**

سرخط اخبار جهان