۱۶ مهر ۱۳۹۷،‏ ۹:۲۱
کد خبر: 83058117
۰ نفر
صنعت مرغداري قم آماده مقابله با آنفلوانزا

قم - ايرنا - چند سالي است كه انتشار ويروس آنفلوانزا، صنعت پرورش طيور قم را دچار خسارت هاي سنگين كرده و مقابله منسجم و همه جانبه با اين بيماري به يكي از دغدغه هاي مهم مسئولان استان درآمده است.

به گزارش ايرنا، حدود 600 واحد مرغداري در استان قم وجود دارد كه از اين تعداد 311 واحد مرغداري گوشتي به ظرفيت پنج ميليون و 700 هزار قطعه و 174 واحد مرغداري تخمگذار به ظرفيت هشت ميليون و 700 هزار قطعه است.
قم چهارمين استان كشور از نظر تراكم مرغداري هاي فعال است؛ اين استان رشد قابل توجهي در صنعت طيور دارد و به طور ميانگين هشت درصد نياز تخم مرغ و سه درصد نياز مرغ گوشتي كشور را تامين مي كند.
همچنين هرساله در قم حدود 70 هزار تن تخم مرغ و 40 هزار تن گوشت مرغ توليد مي شود كه حجم بالايي از آن به ساير استان هاي كشور صادر مي شود.
سهم بالاي قم در صنعت طيور كشور باعث شده، خسارت هاي ويروس آنفلوانزا به مرغداري هاي اين استان قابل توجه باشد و خطراتي را متوجه اين قطب توليد مرغ گوشتي و تخم مرغ كشور نمايد.
آنفلوانزاي فوق حاد طيور يك بيماري ويروسي پرندگان است، ويروس هاي آنفلوانزا داراي سه نوع تيپ C,B,A مي باشد، در طيور فقط تيپ A مي تواند ايجاد بيماري نمايد. پرندگان وحشي و آبزي مي توانند بدون اين كه خود مبتلا به بيماري شوند ويروس آنفلوانزاي طيور را با خود جابجا كنند؛ مرغ و خروس، بوقلمون، مرغ شاخدار، پرندگان زينتي، پرندگان وحشي و شترمرغ از پرندگان حساس به بيماري محسوب مي شوند.
شروع ناگهاني تلفات با روند افزايش درگله، انتشار ناگهاني بيماري در گله، بيحالي شديد، پژمردگي و دور هم جمع شدن گله، كاهش شديد مصرف دان، افت ناگهاني و شديد توليد تخم مرغ روزانه، علائم تنفسي حاد و سياه شدن و خونريزي تاج، ريش و ساق پا از جمله نشانه هاي اين بيماري به شمار مي آيد.
مقابله موثر با ويروس آنفلوانزا در قم مساله مهمي است كه خبرنگار ايرنا براي بررسي اقدام هاي صورت گرفته در اين زمينه، با شماري از مسئولان استان به گفت و گو پرداخت.

** قرنطينه جدي گرفته شود
استاندار قم در اين رابطه گفت: با توجه به شرايط اقتصادي كشور، بايد قرنطينه واحدهاي مرغداري براي جلوگيري از زيان هاي احتمالي آنفلوانزا مرغي جدي تر از سال هاي گذشته پيگيري شود.
سيد مهدي صادقي با بيان اين كه سال گذشته شيوع آنفلوانزا مرغي تلفات بسيار زيادي به مرغداران استان وارد نمود، اضافه كرد: دليل اصلي شيوع و زيان هاي اقتصادي اين بيماري بايد آسيب شناسي شود تا ديگر شاهد اين اتفاق در استان نباشيم.
صادقي با اشاره به لزوم استفاده از مباحث كارشناسي در اين خصوص، گفت: آنچه كه كارشناسان روي آن تاكيد مي كنند، قرنطينه واحدهاي آلوده يا پيشگيري از شيوع اين ويروس مي باشد كه بايد در اولويت قرار گيرد.
وي تاكيد كرد: اگر تمام همت خودمان را براي اجراي شرايط قرنطينه در مرغداري يا خارج از آن قرار دهيم و بر اساس تجربه هاي گذشته عمل نماييم، در كارمان موفق خواهيم شد.
وي به لزوم آموزش هاي لازم درخصوص صنعت مرغداري تاكيد كرد و گفت: اگر اين آموزش ها همراه با توجيه افراد باشد، به طور حتم اثرگذاري بيشتري دارد.
استاندار قم ادامه داد: اگر مرغداران به خوبي توجيه شوند و تشخيص دهند كه پيشگيري و قرنطينه منافعشان را تامين و از ضرر و زيان جلوگيري مي كند، با كارشناسان همراهي مي كنند، به شرطي كه خودمان نيز عامل به انجام جدي اين طرح باشيم.
بيماري آنفلوانزا فوق حاد پرندگان از نيمه آذرماه تا نيمه اسفندماه سال گذشته در قم شيوع پيدا كرد و حدود 165 واحد از 620 واحد مرغداري گوشتي و تخم گذار در اين استان درگير آن شدند.

** ويروس آنفلوانزا در مرغداري هاي قم كنترل مي شود
رئيس سازمان جهاد كشاورزي قم در اين رابطه به ايرنا، گفت: سال گذشته به جهت متراكم بودن ساختار مرغداري ها، ويروس آنفلوانزا مرغي به ميزان زيادي در استان شيوع پيدا كرد كه در همين زمينه لازم است با اصلاح ساختار مرغداري ها، اين بيماري در قم كنترل و مديريت شود.
محمد رضا طلايي، بيان كرد: در جريان همه گير شدن اين بيماري در واحدهاي مرغداري استان، به صنعت طيور قم به ويژه در حوزه تخم گذار آسيب زيادي وارد شد.
وي با بيان اين كه در حال حاضر قم يكي از پاكترين استان هاي كشور از اين ويروس مهلك و خطرناك محسوب مي شود، به اقدام هاي پيشگيرانه صورت گرفته براي جلوگيري از وقوع اين بيماري در 6 ماهه دوم سال اشاره كرد و افزود: با تشكيل كميته اي متشكل از نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي، نظام دامپزشكي و معاونت دام و طيور جهاد كشاورزي استان براي ساماندهي و ايمن سازي مرغداري ها، ارزيابي هاي لازم انجام و در خصوص اعطاي مجوز جوجه ريزي سخت گيري و محدوديت هايي اعمال خواهد شد.
طلايي همچنين با اشاره به همكاري بسيار خوب مرغداران در اجراي فرايند مقابله با آنفلوانزا مرغي، گفت: در حال حاضر حدود 35 درصد مرغداري هاي قم مشغول به توليد هستند و واحدهاي ديگر نيز به مرور زمان به لحاظ بهداشتي اصلاح ساختار پيدا كرده و طرح امنيت زيستي آنها نيز تهيه و اجرا مي شود.
رئيس سازمان جهاد كشاورزي قم گفت: هر واحد مرغداري كه مسائل بهداشتي را رعايت كند، مي تواند با تاييد كميته مذكور مجوز جوجه ريزي را دريافت كند.
وي با اشاره به اين كه استقرار 6 ايستگاه قرنطينه را در مبادي ورودي و خروجي استان در دستور كار داريم، افزود: با هماهنگي نيروي انتظامي نخستين قرنطينه را در جاده كاشان - قم مستقر كرديم.
طلايي با اذعان به اين كه در مورد نقل و انتقال كودهاي مرغي و خارج نشدن آن از مرغداري ها نيز تدابير لازم اتخاذ شده است، افزود: با باغداراني كه از كودهاي مرغي استفاده مي كنند نيز جلسه هايي را برگزار و خطر به كارگيري كودهايي كه از خارج از استان وارد مي شود را به آنها گوشزد كرديم.

** نيروي انتظامي به صحنه بيايد
مديركل دامپزشكي قم نيز دراين رابطه گفت: هر كجا كه پست قرنطينه است بايد گشت نيروي انتظامي نيز مستقر باشد، چرا كه دامپزشكي به تنهايي توانايي انجام اين كار را ندارد.
مهدي رفيعي با بيان اينكه براي جلوگيري از بيماري فوق حاد پرندگان راهكارهاي مختلفي وجود دارد، افزود: ايجاد پستهاي قرنطينه مرغ بدون حضور نيروي انتظامي براي كنترل آنفلوانزا كارساز نيست.
وي ادامه داد: در رابطه با ايجاد قرنطينه 2 راهكار مطرح است، يكي كنترل بين استاني كه ورود مرغ از استان هاي ديگر به قم تحت نظارت قرار گيرد و ديگري كنترل واحد به واحد مي باشد، دراين رابطه سال گذشته 11 هزار و 200 نفر ساعت قرنطينه با هزينه 4 ميليارد ريال انجام شد.
مديركل دامپزشكي قم گفت: در سال جاري براي مقابله با آنفلوانزا حدود 76 مصوبه در 8 محور پيش بيني شده كه يكي از آنها ايجاد پست قرنطينه است.
وي جانمايي قرنطينه را نيز مهم دانست و افزود: گلوگاه هاي ورودي قم بايد داراي پست قرنطينه باشند.
رفيعي به ايرنا، گفت: آنفلوانزا پرندگان از نيمه آذرماه تا نيمه اسفندماه سال گذشته در قم شيوع پيدا كرد و حدود 165 واحد از 620 واحد مرغداري گوشتي و تخم گذار در استان درگير آن شدند.
وي با اذعان به اين كه هفت ميليون و 775 هزار قطعه طيور معدوم سازي شد، افزود: اين بيماري در ابتدا واحدهاي تخم گذار و جوجه هاي پولت و سپس واحدهاي گوشتي، مزارع مرغ مادر، بوقلمون و بلدرچين را تحت تاثير خود قرار داد.
رفيعي اضافه كرد: همچنين 570 تن تخم مرغ و يك هزار و 400 تن دان مرغ در واحدهاي درگير بيماري آنفلوانزاي پرندگان معدوم شد.
وي با اشاره اين كه بيش از چهار ميليون متر مكعب واحدهاي مرغ داري در قم ضد عفوني شد، افزود: در اين راستا بيش از 11 هزار نفر ساعت به صورت شبانه روزي كار قرنطينه اي انجام گرديد و همچنان ادامه دارد.
وي با بيان اين كه علاوه بر كار معدوم سازي و قرنطينه، تمامي مرغ ها بويژه مرغ هاي تخم گذار قبل از انتقال به كشتارگاه مورد آزمايش و بازرسي قرار گرفتند، افزود: منشاء اين بيماري يك واحد مرغداري روستايي و غير مجاز در استان بود.
مديركل دامپزشكي قم با بيان اين كه يكي از مهمترين راه هاي انتقال ويروس آنفلوانزاي پرندگان، كودهاي آلوده استفاده شده در زمين هاي كشاورزي موجود در مجاورت مرغ داري هاست، گفت: در برخي از مزارع باغ پسته قم از كودهاي توليدي در خارج از اين استان استفاده مي شد كه اين كار نيز از علل اصلي اين بيماري محسوب مي شود.
وي بااشاره به شكل گيري كارگروه هاي استاني و ملي مقابله با آنفلوانزاي مرغي و بازديدهاي به عمل آمده توسط كارشناسان از واحدهاي مرغداري قم، افزود: مطابق تصميم اين كارگروه يك تيم چهار نفره از واحدهاي مرغداري بازديد كرده و تمامي مرغداري هايي كه در بحث رعايت مسائل بهداشتي و پرورشي امتياز لازم را كسب كنند، با تاييد كميته فني مجوز جوجه ريزي را دريافت خواهند كرد.
وي با تاكيد بر اينكه فارغ از همه اقدام هاي نظارتي و كنترلي، مرغداران نقش اصلي و مهمي را در پيشگيري از اين بيماري ايفا مي كنند، گفت: مرغ داري ها بايد براي كاهش خطر انتقال ويروس در واحدهاي خود كود را فقط به صورت سيلو و پوشانده شده با پلاستيك ذخيره سازي كنند.
مديركل دامپزشكي قم در پايان با بيان اين كه شهروندان هيچ گونه نگراني براي مصرف مرغ و تخم مرغ نداشته باشند، توصيه كرد: تمامي مراكز مجاز عرضه مرغ و تخم مرغ تحت نظارت دامپزشكي قرار دارند، از اين رو مردم اين كالاها را فقط از اين مراكز تهيه نموده و از خريد از مراكز غير مجاز خودداري كنند.

** مقابله با آنفلوانزا حفظ سرمايه ملي است
فرماندار قم نيز با اشاره به شيوع آنفلوانزا مرغي در سال گذشته گفت: متاسفانه اين بيماري در قم، هفت و نيم ميليون قطعه مرغ با ارزش ريالي حدود 800 ميليارد ريال را تلف كرد و برخي كارآفرينان و توليدكنندگان نيز متضرر شدند؛ بنابراين براي حفظ سرمايه ملي بايد با اين بيماري مقابله كرد.
رضا سيار خاطرنشان كرد: دراين راستا حدود 500 ميليارد ريال هم منفعت حاصل از تخم ريزي اين مرغ ها نيز از بين رفته است، اين هدر رفت سرمايه ملي است، اما دامپزشكي و جهاد كشاورزي و ساير نهادهاي متولي نهايت تلاش خود را به كار گرفتند.
وي ادامه داد: بيماري آنفلوانزا مرغي حدود 11 سال است كه ميهمان كشورمان شده ولي به گونه اي مديريت شده كه خسارت كمتري به همراه داشته باشد، شيوع اين بيماري نيز توسط پرندگان وحشي صورت گرفته و به استان هاي مختلف منتقل شد.
سيار تصريح كرد: اگر مرغ داران متوجه اين بيماري در واحدهاي خود شدند به سرعت اطلاع دهند ولي با كمك دامپزشكي اكنون مرغ ها واكسينه شده و مشكل خاصي در اين زمينه نيست.
فرماندار قم اظهار داشت: هر توليد كننده بايد فرآيند صدور مجوز توليد را به درستي طي كرده وبا بخشدارها نيز هماهنگ باشند، برخي استعلام ها مانند محيط زيست، بهداشت، جهاد كشاورزي و منابع طبيعي ضروري است و بايد انجام شود.
7405/ 6133/

سرخط اخبار استان‌ها