برخوردهای نگران‌كننده با نشریات دانشجویی در دانشگاه‌ها

تهران- ایرنا- نماینده مدیران مسئول نشریات دانشگاهی در شورای مركزی ناظر بر نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از توقیف چند نشریه دانشجویی خبر داد و از افزایش توقیف نشریات ابراز نگرانی كرد.

محمدحسن احمدی روز یكشنبه در گفت وگو با ایرنا وضعیت برخورد با نشریات را نامناسب دانست و گفت: حقوق نشریات دانشجویی از سوی مسئولان دانشگاهی نادیده گرفته می‌شود. به طوریكه علی‌رغم گذشت بیش از پنج سال از دولت روحانی و تذكرات و نامه‌های متعدد ما به مسئولان امر ، همچنان در دانشگاه‌ها شاهد نظارت‌ پیش از انتشار و اعمال كنترل بر محتوای نشریات هستیم كه این رفتار بر خلاف بند 2 ماده 27 دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر نشریات دانشگاهی است و استقلال نشریات دانشگاهی را خدشه‌دار می‌كند.
وی با بیان اینكه گزارش توقیف بیش از10 نشریه دانشجویی در دو ماه اخیر و با آغاز سال تحصیلی به دست نمایندگان مدیران مسئول در شورای مركزی ناظر رسیده است، افزود: برخوردهای صورت گرفته با نشریات، عموما بدون رعایت ترتیبات قانونی است و مستندات و گزارش‌های فراوانی در این خصوص به وزارت علوم ارائه شده كه لزوم نظارت جدی‌تر و موثرتر وزارت علوم را بیش از پیش نمایان می‌كند.
احمدی در پاسخ به پرسشی درمورد زمینه انتشار نشریاتی توقیفی، گفت: زمینه‌های انتشار این نشریات متنوع است و برخوردها نیز غالبا سلیقه‌ای، تنگ‌نظرانه و غیرقانونی است.
مدیرمسئول نشریه دانشجویی سلام نو دانشگاه تهران درباره نقش شورای مركزی ناظر در این میان گفت: با همراهی مسئولان وزارت علوم، شورای مركزی ناظر از شروع دور جدید تا كنون سه جلسه داشته كه البته در همین سه جلسه، رأی صادره درباره سه نشریه دانشجویی در سه دانشگاه مختلف به دلیل عدم رعایت ترتیبات قانونی در رسیدگی نقض گردید و در شورا تصویب شد كه به مسئولان برخی از این دانشگاه‌ها، تذكراتی در این زمینه داده شد.
احمدی گفت: با طرح این سه پرونده در شورا، معلوم شد كه بسیاری از مسئولان دانشگاهی در مواجهه با نشریات دانشجویی چندان به روندهای قانونی توجه و تمكین نمی‌كنند و نشریات دانشجویی از حداقل حمایت‌های قانونی نیز برخوردار نیستند كه همین امر نظارت بیش از پیش وزارت علوم بر دانشگاه‌ها را در این موضوع ضروری می‌نماید.
وی افزود:نمایندگان نشریات دانشجویی از همان ابتدای كار، ارتباطات گسترده‌ای با نشریات دانشجویی در سطح كشور برقرار كردیم و تخلفات صورت گرفته در دانشگاه‌ها را به وزارت علوم گزارش كرده و خواهیم كرد، اما انتظار می‌رود برخوردها با تخلفات مسئولان امر در دانشگاه‌ها سریع و قاطع‌ باشد.

**هیچ نشریه دانشجویی در دانشگاه تهران توقیف نشد
از سویی معاون فرهنگی دانشگاه تهران می گوید : طی چهار سال گذشته هیچ نشریه دانشجویی حكم توفیف نگرفته است.
مجید سرسنگی در گفت و گو با خبرنگار گروه دانشگاه ایرنا در مورد توقیف چند نشریه دانشجویی در دانشگاه تهران، اظهار كرد: توقیف نشریات دانشجویی باید از طریق شورای مركزی ناظر بر نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری صورت گیرد. به این ترتیب كه شكایت از نشریه دانشجویی در كمیته بررسی می شود و بعد در مورد تعلیق یا توقیف نشریه تصمیم گیری خواهد شد.
وی ادامه داد: تا جایی كه من رئیس شورای مركزی ناظر بر نشریات هستم تاكنون چنین موردی در شورا مطرح نشده است.
معاون فرهنگی دانشگاه تهران، گفت: در سال تحصیلی جدید، هیچ شكایتی از هیچ نشریه دانشجویی در این شورا مطرح و هیچ حكمی هم صادر نشده است.
**ب.ل**1601**