آفريقاي جنوبي از راي ديوان لاهه در مورد ايران استقبال كرد

الجزيره-ايرنا- سازمان روابط بين الملل و همكاري هاي آفريقاي جنوبي از راي ديوان دادگستري بين المللي لاهه در خصوص مردود بودن تحريم هاي ضد ايراني آمريكا استقبال كرد.

به گزارش شنبه شب ايرنا به نقل از خبرگزاري رسمي آفريقاي جنوبي (سانيوز ) ، سازمان روابط بين الملل و همكاري هاي آفريقاي جنوبي اعلام كرد كه اين كشور پيش از اين نيز از تصميم آمريكا براي عقب نشيني از توافق هسته اي ابراز نگراني كرده و آن را دستاورد بزرگي در حوزه ديپلماسي چندجانبه و در مسير حل مسالمت آميز درگيري ها مي داند و خواستار حفظ اين توافقنامه است.
سازمان روابط بين الملل آفريقاي جنوبي تاكيد كرد:بر هم زدن توافق هسته اي ممكن است عواقب ناخوشايندي براي طرف هاي امضا كننده آن و همه كشورهاي جهان داشته باشد و به همين دليل آفريقاي جنوبي از همه طرف هاي امضا كننده اين توافقنامه مي خواهد به تعهدات خود پايبند باشند.
قضات ديوان لاهه چهارشنبه گذشته به اتفاق با اعلام اينكه صلاحيت رسيدگي به شكايت ايران از آمريكا به سبب نقض عهدنامه مودت و روابط اقتصادي و حقوق كنسولي سال 1955بين دو كشور را دارند، راي به لغو تحريم هاي دارويي، غذايي،بشردوستانه و هوايي آمريكا عليه ايران دادند.
ديوان در حكم موقت خود راي داد كه آمريكا بايد طبق معاهده مودت سال 1955 تمامي موانع ناشي از تحريم هاي 15مرداد در مورد صدور دارو، وسايل پزشكي، مواد غذايي و هواپيما و قطعات آن و بازرسي هاي مربوطه به ايران را برداشته و تضمين دهد تا تراكنش هاي مالي مربوط به اين راي امكانپذير باشد.
شبد**خاورم **2041**1010