عفو بين الملل درباره وضعيت پناهجويان زن در يونان هشدار داد

تهران - ايرنا - سازمان عفو بين الملل به وضعيت زنان ساكن در كمپ هاي مهاجران در يونان اشاره كرد و افزود: اين افراد از ترك چادرهاي خود در طول شب به شدت وحشت دارند و حتي حمام گرفتن براي آنها ناامن است.

به گزارش عصر شنبه ايرنا به نقل از خبرگزاري رويترز، كميسر عالي پناهندگان سازمان ملل برآورد كرده است كه بيش از نيمي از مهاجران و آوارگان در يونان، زنان و كودكان هستند. اين تعداد در مقايسه با شمار مهاجراني كه در اوج بحران مهاجرت اروپا در سال 2015 روانه اين قاره شدند، رقم اندكي است، اما روند كند و وقت گير پناهجويي در يونان به معناي اين است كه هزاران پناهجو در مراكز پرجمعيت اسكان در جزاير يونان گوشه انزوا برگزيده اند. سازمان عفو بين الملل ادامه داد: هر گونه فعاليتي براي زنان و دختران در اين كمپ ها همچون حمام گرفتن، به امري خطرناك تبديل شده است. نبود آب آشاميدني سالم و رعايت نشدن مسائل بهداشتي نيز در اين كمپ ها، مساله اي رايج است. در گزارش عفو بين الملل به نقل از يك زن آفريقايي آمده است: در حمام هاي كمپ، قفل ندارد و آب آن سرد است و مردان نيز در بيرون، رفت و آمد مي كنند. همچنين سرويس هاي بهداشتي اين كمپ ها فاقد لامپ و روشنايي است. پناهجويان باردار نيز به عفو بين الملل گفتند كه مجبورند روي زمين بخوابند و دسترسي اندكي به مراقبت هاي قبل از زايمان در اين كمپ ها دارند. «كومي نايدو» دبيركل عفو بين الملل نيز گفت: اين، آن اروپايي نيست كه جهان تصورش را دارد. شرايط، رقت انگيز و زنگ خطري است براي ما تا نسبت به تعليق يا لغو توافق بين اتحاديه اروپا - تركيه اقدام كنيم. وي به توافق سال 2016 بين تركيه و اتحاديه اروپا براي مهار پناهجويي اشاره كرد و افزود كه انعقاد آن از هجوم آوارگان به يونان ناشي مي شد. براساس تازه ترين آمار منتشر شده از سوي دولت يونان، برخي از كمپ هاي مهاجران در اين كشور به حدي پرجمعيت و شلوغ شده است كه بيش از دو برابر ظرفيت خود پناهجو اسكان داده اند. بحران مهاجرتي اروپا در سال 2015 سبب شد كه شمار زيادي آواره و پناهجو عمدتا از كشورهاي آفريقايي و خاورميانه راهي اروپا شوند. در اين ميان شمار زيادي از اين افراد در سفرهاي دريايي جان خود را از دست دادند. در سال جاري ميلادي، دستكم بيش از يكهزار و 700 نفر در درياي مديترانه جان باختند. همچنين كميسارياي عالي پناهندگان سازمان ملل از دولت هاي اروپايي خواسته است توان خود در زمينه جستجو و نجات مهاجران و پناهجويان در درياي مديترانه را مورد بازنگري قرار دهند. سازمان بين المللي مهاجرت و كميسياري عالي پناهندگان سازمان ملل، دليل اصلي افزايش شمار مرگ و مير در درياي مديترانه را كاهش ظرفيت جستجو و نجات در نزديكي سواحل ليبي عنوان كردند. اين نهادها بر اهميت موافقت دولت هاي اروپايي در زمينه تخليه مسافران در بنادر تاكيد دارند تا امكان امدادرساني كشتي هاي تجاري به مهاجران به نحوي كه موازين دريايي ايجاب مي كند، فراهم شود. شبد**اروپام**9109**1010