مقام هندي خواستار كمك مودي براي آزادي 5ماهيگير در ايران شد

دهلي نو - ايرنا - يك مقام هندي از نارندرا مودي نخست وزير هند درخواست كرد تا به آزادي پنج ماهيگير هندي كه به دليل ورود غير قانوني به آب هاي ايران توسط گارد ساحلي اين كشور بازداشت شده اند كمك كند.

به گزارش ايرنا، به نقل از روزنامه 'تايمز او اينديا' در روز شنبه، اداپادي كي پالانيسوامي سروزير ايالت تاميل نادو در نامه اي به مودي اظهار كرد كه ماهيگيران هندي كه توسط يك شركت ماهيگيري در دوبي استخدام شده بودند در تاريخ 1 سپتامبر (10 شهريور) توسط گارد ساحلي ايران بازداشت شده و پس از بازداشت به جزيره كيش منتقل شده اند.
سروزير ايالت تاميل نادو در نامه خود به نخست وزير هند نوشت: «خانواده هاي اين ماهيگيران نگران سلامتي اعضاي خانواده خود هستند. بنابراين من خواستار پيگيري شخصي از سوي نخست وزير مي باشم. من از شما ( نارندرا مودي) مي خواهم تا به سفير هند در ايران دستور دهيد تا نياز هاي ضروري اين ماهيگيران را برطرف كند و اقدام قانوني لازم براي آزادي هرچه زودتر اين ماهيگيران بي گناه اهل تاميل نادو را انجام دهد.»
وي دليل لزوم نامه نگاري خود با مودي را اينگونه اظهار كرد كه بيش از يك ماه است كه ماهيگيران در قايق خود نگاه داري مي شوند و ذخيره غذايي آنها به اتمام رسيده است و آنها به امكانات پايه اي دسترسي ندارند. رواديد اين ماهيگيران نيز در دو ماه آينده به اتمام خواهد رسيد و زنداني كردن اين افراد كه براي حمايت از خانواده هاي خود به خارج سفر كرده اند از نظر اخلاقي صحيح نيست.
اين در حاليست كه جمهوري اسلامي ايران در ماه جولاي ( تير) سال جاري 2 ماهيگير هندي را كه در زندان هاي كشور به سر مي بردند ، آزاد كرد.
ايران در دي ماه سال گذشته 15 ماهيگير هندي و سپس در بهمن ماه 8 نفر ديگر را آزاد كرد. يك ماهيگير ديگر نيز در خردادماه آزاد شد.
به گفته مقامات هندي در دو سال گذشته 115 ماهيگير هندي توسط ايران بازداشت شده اند.
در سال هاي گذشته تعداد زيادي از ماهيگيران هندي براي ماهيگيري در آب هاي عميق از سوي شركت هاي حاضر در كشورهاي حوزه خليج فارس استخدام شده اند.
اما اين ماهيگيران در موارد بسياري به دليل ورود غيرقانوني به آب هاي ساير كشورها بازداشت شده اند.
روند آزادي اين ماهيگيران به دليل قوانين مختلف كشورها و جريمه هاي نقدي درنظر گرفته شده گاه تا دو ماه به طول مي انجامد.
ايران در دو سال گذشته بيش از 50 ماهيگير هندي را كه به دليل ورود غيرقانوني به آب هاي كشورمان بازداشت شده بودند ، آزاد كرده است.
آساق**267**1424