قوه قضاييه براي پژوهش هاي پيشگيري از وقوع جرم فراخوان داد

تهران- ايرنا- سرپرست مركز مطالعات معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضاييه گفت: فراخوان حمايت از طرح ­نامه­هاي پژوهشي، رساله دكترا و پايان نامه كارشناسي ارشد با محور آسيب ها و پيشگيري از وقوع جرم به مراكز علمي- پژوهشي و دانشگاه ها ارسال شده است.

به گزارش ايرنا از معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضاييه، فرزاد جليليان روز شنبه افزود: مركز مطالعات و جرم­شناسي اين معاونت به منظور انجام وظايف و بهره مندي از فرايندهاي پژوهشي از همه مراكز دانشگاهي، اساتيد، پژوهشگران و دانشجويان دعوت­ كرده است تا طرح ها و پايان نامه­هاي خود را در سال 97 با محور آسيب ها و پيشگيري از وقوع جرم تهيه كنند.
وي افزود: امنيت اجتماعي، كاركرد رسانه، كاركرد موسيقي، نظارت هاي نهادهاي مردمي بر تخلفات، ژانر(گونه)هاي سينمايي و پيشگيري از وقوع جرم، پيامدهاي امنيتي بحران كم­آبي، علل افزايش ورودي پرونده به محاكم از جمله محورهاي مورد حمايت معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضاييه است.
جليليان اضافه كرد: از ديگر محورهاي اين فراخوان مي­توان به علل وقوع پيامد شكل­گيري حاشيه نشيني، آسيب هاي نوپديد، فساد اداري، پيشگيري­هاي رسانه محور، عملكرد مركز مشاوران خانواده، عملكرد دادگاه درمان مدار، كارگاه رشدمدار، ارز ديجيتال، امنيت اخلاقي در فضاي مجازي، صيانت از نهاد خانواده و آسيب هاي اجتماعي فضاي مجازي اشاره كرد.
مركز مطالعات و جرم شناسي قوه قضاييه با بيش از 70 مجمع علمي دانشگاهي همكاري دارد و در سال 96 از شش رساله در مقطع دكترا حمايت كرده است.
اجتمام *1003* 3063