تداوم اختلال های فركانسی روی مكانیابی هواپیماها اثر می گذارد

تهران- ایرنا- عضو سندیكای صنعت مخابرات ایران اختلال های اخیر فركانسی یك ارائه كننده اینترنت را بر سیستم های مكانیابی هواپیماها موثر دانست و گفت: با وجود تلاش ها برای مدیریت وضع كنونی، امروز نیز اختلال ها با شدت زیادی ادامه داشت.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، «حسین ریاضی» ظهر شنبه در نشست خبری در نوزدهمین نمایشگاه صنایع مخابرات و اطلاع رسانی (تلكام2018) یادآوری كرد: اختلال ها از 2 هفته پیش آغاز شد و در یك بازه زمانی چهار روزه ادامه داشت و یك منطقه را درگیر می كرد و سپس در منطقه دیگر رخ می داد.
ریاضی ادامه داد: اختلال ایجاد شده فقط مختص یك ارائه دهنده خدمات اینترنت نبوده، بلكه شركت های دیگری را نیز درگیر كرده است.
به گزارش خبرنگار ایرنا، كاربران مبین نت در روزهای گذشته از بروز اختلال در سیستم موقعیت یاب این شركت شكایت داشتند.

** اختلال های امروز در سعادت آباد و مركز تهران
این مقام صنفی اضافه كرد: اختلال در ارائه خدمات اینترنت امروز با شدت بیشتری در منطقه سعادت آباد تهران و همچنین مركز شهر رخ داده است.
وی ادامه داد: اختلال منطقه سعادت آباد با اقدام های صورت گرفته به سرعت مدیریت شد اما رسیدگی در منطقه مركزی شهر همچنان ادامه دارد.
عضو سندیكای صنعت مخابرات ایران از تلاش برای شناسایی منشا اختلال ها خبر داد اما گفت كه دلیل تاخیر 2 هفته ای در پایان دادن به این وضع را «قطع و وصل مكرر فركانس ها» عنوان كرد.
ریاضی افزود: تلاش شده است اثرگذاری این اختلال ها كاهش یابد كه تا اندازه زیادی موفق بوده ایم و اكنون اختلال فقط در تهران است.
به گفته وی، شمار زیاد شكایت ها كار پاسخگویی را مشكل می كند.

اقتصام*2078*1961*