شهرداران چون انتخاب می شوند، بازنشستگی ندارند

تهران-ایرنا- مشاور پارلمانی شهرداری تهران گفت: شهرداران از سوی شورای شهر انتخاب و منصوب می شوند و براین اساس آنها مشمول قانون ممنوعیت بكارگیری بازنشستگان نمی شوند.

«داریوش قنبری» روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار سیاسی ایرنا درخصوص ادامه فعالیت «محمد علی افشانی» در شهرداری تهران اظهارداشت: شهردار الزاما نباید استخدام دستگاه های دولتی باشد، شورای شهر می تواند براساس توانایی افراد، خارج از مجموعه دولت و شهرداری، فردی را از بخش خصوصی به عنوان شهردار انتخاب كند. وی افزود: براین اساس شهرداران استخدام نمی شوند بلكه بر مبنای قانون توسط شورای شهر نصب و عزل می شوند، پس شهردار مشمول قانون ممنوعیت بكارگیری بازنشستگی نمی شود. مشاور پارلمانی شهرداری تهران با بیان این كه این قانون شامل كاركنان شهرداری ها می شود نه شهرداران، افزود: استدلال شورای شهر این است كه با توجه به این كه قانون مسئولیت نصب و عزل را به شورا داده است و شهردار الزاما نمی تواند مستخدم دولت باشد در نتیجه این قانون شامل شهرداران نمی شود. نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی خاطرنشان كرد: شهردار فرد انتخابی شورا برای مدت معینی است، اگر در این باره قانون شفافیت نداشته باشد، می توان از استفساریه سخن بگوییم در حالی كه تاكنون مشاهده نشده است مراجع قانونی استدلال شورای شهر را رد كرده باشند. قنبری اظهار داشت: تاكنون به دلیل صراحت قانون از ارائه استفساریه به مجلس خودداری كرده ایم. به احترام رای مردم و روح قانون اساسی كه اختیارات خاصی را برای مجالس محلی در نظر گرفته است باید اختیارات شوراها تضعیف نشود، چون تضعیف جایگاه این نهاد مردمی به نفع كشور نخواهد بود. وی تاكید كرد: اگر اختیارات شوراها برای انتخاب و نظارت بر شهردار گرفته شود، این نهاد محلی به نهادی «مصلوب الاختیاری» تبدیل می شود كه كاری از دستش بر نمی آید. به گزارش ایرنا، با اجرای قانون ممنوعیت بكارگیری بازنشستگان در دستگاه های مختلف، موضوع ادامه فعالیت محمد علی افشانی به دلیل بازنشسته بودن وی با تفسیرهای مختلف همراه شده است. سیام**3202**1336