بيمارستان صحرايي در روستاهاي محروم جهرم برپا شد

ايرنا- شيراز- يكصد نفر از بسيجيان جهرمي، در قالب رادوي جهادي سلامت در منطقۀ پشت پر و روستاهاي محروم جرمشت و بهجان در بخش سيمكان شهرستان جهرم، بيمارستان صحرايي برپا ‌كردند.

فرمانده ناحيهٔ مقاومت سپاه بسيج جهرم شنبه در گفت و گو با ايرنا اعلام كرد:اين بيمارستان در قالب اردوي جهادي سلامت جمعه 13 مهر برپا‌شد و در زمينه‌هاي ارتوپدي، اطفال، گوش ‌و حلق‌ و بيني، چشم‌ پزشكي، دندان‌ پزشكي، زنان، عفوني، داخلي، به مراجعان خدمات‌ رساني كرد.
سرهنگ غلامرضا توكل با بيان اينكه 17پزشك در اين طرح شركت كردند، ادامه داد: اين بيمارستان صحرايي يك روزه با حضور 10پزشك متخصص، 7 پزشك عمومي، 40 كادر درماني، آموزشي، مشاوره و 40 مأمور هماهنگي به همت گروه جهادي شهيد نامجو از حوزۀ مقاومت بسيج شهري بقية الله جهرم با همكاري نهادهاي مختلف برپا ‌شد.
وي بيان كرد: هفت ايستگاه شامل ايستگاه‌هاي آموزش درمان و پيشگيري، پايش، ترياژ، مشاوره، عمومي و ايستگاه تخصصي در اين اردوي جهادي برپا شد و به حدود 2هزار نفر از مردم محروم اين منطقه خدمات درماني و مشاوره ارائه شد.
شهرستان جهرم در فاصلهٔ 193 كيلومتري از جنوب شرق شيراز قرار دارد.
9910 /1876