محدودیت زمین و اعتبار، موانع جابه جایی روستاهای فارس هستند

شیراز - ایرنا- معاون عمرا ن روستایی بنیاد مسكن استان فارس با بیان اینكه 4 روستای فارس نیاز به جابه جایی دارند گفت: محدودیت تامین زمین مناسب و اعتبارات موجب شده است تا این روستاها هنوز جابه جا نشوند.

به گزارش خبرنگار ایرنا ، مهندس مصطفی هاشمی شنبه در نشست خبری با خبرنگاران افزود: روستاهای كوه سفید ، دیندارلو ، مشایخ و ملیان چهار روستای شهرستان های داراب ، فسا ، ممسنی و سپیدان هستند كه امسال و سال های گذشته موضوع جا به جایی این روستاها مطرح شد و هنوز زمین یا اعتبار لازم برای برخی از این روستاها تامین نشده است.
وی درباره روستای كوه سفید داراب گفت: جابه جایی این روستا به دلیل پدیده فرونشست زمین قطعی است ، زمین مناسب با وسعت 10 هكتار در حاشیه روستا تامین شده است، برخی از اهالی روستا هنوز رغبتی برای جابه جایی پیدا نكرده اند، در صورت جابه جایی روستا بنیاد مسكن در منطقه جدید شروع به تامین زیر ساخت ها خواهد كرد.
معاون عمران روستایی بنیاد مسكن استان فارس همچنین از روستای مشایخ در شهرستان ممسنی به عنوان دیگر روستای فارس نام برد كه نیاز به جابه جایی دارد و گفت: این روستا نیز به دلیل رانش زمین جابه جا می شود ، زمین مناسب به و سعت 7 هكتار در منطقه پیشنهاد و جایابی شده است، محل جدید در تعارض با برخی ادارات از جمله اداره منابع طبیعی است كه در حال رایزنی و تفاهم برای انتقال روستا به مكان جدید هستیم ، دراین زمینه نیاز به همكاری و مساعدت نهادهای محلی و مردم داریم.
هاشمی اضافه كرد: همچنین برای انتقال و جابه جایی روستای دیندارلو در شهرستان فسا اقدامات اولیه انجام شده، در این روستا اراضی جدید و اطراف روستا مالكیت شخصی دارد هنوز زمین مناسبی در این منطقه انتخاب نشده است، لازم است مالكان و اهالی روستا همراهی و مشاركت بیشتری برای انتخاب زمین و جابه جایی روستا داشته باشند، این روستا به علت فرونشست زمین خطرات بالقوه فراوان دارد، فرونشست به اكثر زیر ساخت های این روستا خسارت وارد كرده است و سلامت ساكنان را نیز تهدید می كند.
معاون عمران روستایی بنیاد مسكن استان فارس همچنین گفت: روستای ملیان در بخش بیضای شهرستان سپیدان نیاز به جابه جایی دارد، بخشی از این روستا در دل منطقه میراثی و كهن قرار دارد ، میراث فرهنگی برای جلوگیری از بروز خسارت به آثار كهن و میراثی این روستا موضوع جابه جایی آن را پیشنهاد كرده اما هنوز اعتبار خاصی برای این انتقال مصوب نشده است.
شهرستان های داراب ، فسا ، ممسنی و بخش بیضای سپیدان به ترتیب در فواصل ، 250 ، 140 ، 150 و 30 كیلومتری شرق ، جنوب شرق ، غرب و شمال غرب شیراز قرار دارند.
6113 /1876