كاروان 300 نفري شتر به بيرون از تالاب هامون رانده شدند

زاهدان - ايرنا - مدير كل حفاظت محيط زيست سيستان و بلوچستان گفت: محيط بانان زابل در شبانه روز گذشته در حين گشت زني در بستر تالاب بين المللي هامون يك كاروان 300 نفري شتر را از اين منطقه حفاظت شده بيرون راندند.

وحيد پورمردان روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا اظهار داشت: همه ساله گله هاي بزرگ شتر به صورت غيرمجاز وارد مناطق حفاظت شده شمال استان شده و باعث تخريب گسترده پوشش گياهي، اشغال كردن چشمه ها و مصرف منابع محدود آب، فرسايش و نابودي بافت و خاك و سرانجام ايجاد گرد و خاك مي شوند.
وي تاكيد كرد: چراي بي رويه احشام در داخل تالاب هامون موجب نابودي پوشش گياهي مناسب آن و تشديد پديده گرد وغبار در منطقه سيستان مي شود.
مدير كل حفاظت محيط زيست سيستان و بلوچستان افزود: در اين راستا يگان حفاظت محيط زيست در شمال سيستان و بلوچستان با تمام قوا و به صورت شبانه روزي در محدوده تالاب هامون براي جلوگيري از نابودي پوشش گياهي اين تالاب با چراي بي رويه ي دامها در حال گشت زني و مراقبت است.
به گزارش ايرنا تالاب بين المللي هامون در زمان پرآبي يكي از تالاب هاي مهم دنيا و بزرگترين درياچه آب شيرين در سراسر فلات ايران محسوب مي شود كه با مساحتي حدود 5700 كيلومتر مربع و دامنه عمق يك تا پنج متر در ناحيه كويري و بياباني شرق كشور، در منطقه سيستان واقع شده است.
اين تالاب از سه بخش به نام هاي هامون پوزك در شمال شرقي، هامون صابُري در شمال و هامون هيرمند در غرب و جنوب غربي سيستان شكل گرفته است.
بخش وسيعي از هامون پوزك و قسمت عمده هامون صابُري در خاك افغانستان و بقيه هامون ها در خاك ايران قرار دارد.
سطح هر يك از هامون ها بسته به ميزان آب ورودي، فصول پر بارش، خشكسالي ها و ترسالي ها تفاوت داشته و تابعي از آب جريان يافته در رودخانه هيرمند، خروجي پشت سدها و رودخانه هاي فصلي ديگر است كه در زمان پرآبي هر سه هامون به هم متصل شده و تالاب بزرگ بين المللي را تشكيل مي دهند.
قطع كامل آب رودخانه هيرمند سبب خشكيدن تالاب بين المللي هامون شده و در 18 سال گذشته بستر خشكيده اين تالاب به محل تاخت و تاز برخي خودروها، چراي دام ها و برداشت شن از آن به دور از چشم ماموران و در نهايت به كانون ريزگردها تبديل شده است.
7316 **6081