وزارت علوم با متخلفان جذب هیات علمی برخورد می كند

تهران - ایرنا - معاون وزیر علوم و رئیس مركز جذب هیئت علمی با اشاره به تخلف برخی دانشگاه ها و مراكز آموزش عالی در جذب هیات علمی گفت : با دانشگاه های متخلف برخورد می شود .

محمدرضا رضوان طلب روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار گروه دانشگاه ایرنا گفت: با مستند سازی، در حال پیگیری تخلف تعدادی از دانشگاه ها و مراكز آموزش عالی در پذیرش داوطلبان هستیم. تلاش بر این است تا برای احراز تخلف از مجاری قانونی كمك گرفته شود .
فراخوان جذب هیئت علمی سال 97 از شهریور ماه امسال در سامانه مركز جذب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری آغاز شده است. دانشگاه ها طبق قوانین، موظف به بررسی مدارك علمی داوطلبان، مصاحبه و در نهایت پذیرش افراد شایسته برای كرسی استادی هستند. با این حال، در فراخوان امسال برخی دانشگاه ها و مراكز آموزش عالی بدون در نظر گرفتن خط قرمزهای قانونی جذب، اقدام به اعلام شرایط اختصاصی و خارج از چارچوب برای استخدام هیئت علمی كردند.
برخی تیم بندی ها میان استادان برای جذب داوطلب خاص و لزوم عضویت در هیئت موسس بعضی موسسات آموزش عالی، شرایط را برای پذیرش داوطلبان شایسته سخت كرده بود.
رضوان طلب ضمن عذرخواهی از داوطلبانی كه متضرر شدند، تصریح كرد: به سهم خود، نزد متقاضیان اظهار شرمندگی می كنم ، تمام تلاش مان این بوده كه راه اندازی سامانه جذب موجب رفاه، آرامش، اطمینان، اعتماد و عدالت در داوطلبان شده و شبانه روزمان را برای محقق كردن این موضوع صرف كنیم.

** شرط محرومیت دانشگاه از جذب استاد
معاون وزیر علوم افزود: اگر در دانشگاهی چنین قیدی گذاشته شود، این شرط را حذف و یا حتی آن دانشگاه را محروم می كنیم چون این شرایط با روح فراخوان سازگاری ندارد؛ فراخوان یعنی برقراری عدالت بین عامه متقاضیان ، و ما به این موضوع پایبند هستیم.
رئیس مركز جذب وزارت علوم ادامه داد: استادان باید فرهنگ سازی كنند كه این موضوع باعث تضییع آبروی اعضای هیئت علمی نشود.
«در خصوص اعضای جذب در دانشگاه ها هم باید بگویم كه نظارتی روی تركیب افراد حاضر در هیات های اجرایی وجود دارد اما در هر حال همكاری یك فرد در گروه شكل می گیرد.»

** تخلف در جذب برخی دانش آموختگان
وی با اشاره به رسیدگی و برخورد مركز جذب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با شرایط غیر قانونی كه برخی دانشگاه ها و مراكز آموزش عالی در جذب استاد عنوان می كنند ، توضیح داد: در فراخوان جذب، دانشگاه ها می توانند شرایط اختصاصی قرار دهند اما نباید شرایطی بگذارند كه نشان دهنده انتخاب از پیش تعیین شده داوطلبی خاص باشد.
وی تاكید كرد: بعضی دانشگاه ها شرایط خاص و اختصاصی خود را به این صورت اعلام كردند كه فرد داوطلب در هیات مدیره آن مركز آموزش عالی عضو باشد یا صرفاً تاكید بر جذب دانش آموختگان خود داشتند كه این امر خلاف عرف بین المللی است.
« در دانشگاه های بزرگ دنیا، می گویند دانش آموخته خودمان را به عنوان عضو هیئت علمی انتخاب نمی كنیم چرا كه داوطلب هر چه دارد از دانشگاه دارد و نمی تواند آورده جدیدی به دانشگاه خود ارائه دهد.»
وی تاكید كرد: هیچ فردی در فرایند جذب از قبل انتخاب نمی شود و حتی نمی دانیم چه كسانی برای كرسی هیات علمی جذب می شوند. باید اجازه دهیم رقابت سالم برقرار شود و فردی كه شایستگی دارد، صندلی استادی را از آن خود كند.

** شرایط خاص برخی استادان برای نمره دهی
رئیس مركز جذب وزارت علوم با اشاره به اخباری كه از نحوه نمره دهی برخی استادان در دانشگاه ها شنیده می شود، گفت : انتظار ما از همكاران علمی ، به نمایش گذاشتن بلوغ برتری است و غیر از مصالح آموزش عالی كشور به چیز دیگری فكر نكنند.
ف.ز**1601**