بهزيستي كردستان حدود سه هزار نفر را صاحب شغل مي كند

سنندج - ايرنا - مديركل بهزيستي كردستان گفت: با برنامه ريزي هاي انجام شده و از محل اعتبارات اشتغالزايي، حدود سه هزار نفر از مددجويان زير پوشش اين نهاد امسال صاحب شغل مي شوند.

صباح قريشي روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا اظهار داشت: اعتبارات اشتغالزايي اين نهاد امسال نسبت به سال گذشته كاهش يافته و تنها 235 ميليارد ريال به اين حوزه اختصاص يافته است.
وي با بيان اينكه در نيمه نخست امسال و بدليل شرايط موجود تنها 58 ميليارد ريال از اين اعتبار جذب شد، افزود: با اين اعتبار جذب شده تاكنون 492 شغل در حوزه كسب و كار براي مددجويان زير پوشش ايجاد شده است.
مديركل بهزيستي كردستان تاكيد كرد: همچنين در اين مدت از محل صندوق توسعه ملي 79 طرح عمده اشتغال روستايي در بخش هاي مختلف كشاورزي، دامپروري و زنبورداري در روستاهاي اين استان ايجاد شد.
وي با بيان اينكه تعداد زيادي از اين اشتغال هاي روستايي ايجاد شده و مابقي نيز در مراحل پاياني قرار دارند، ابراز اميدواري كرد در نيمه دوم امسال و با همكاري بيشتر بانك هاي عامل بتوانيم تعهد خود در زمينه ايجاد اشتغال را محقق كنيم.
قريشي يادآور شد: سال گذشته تعهد اين نهاد در حوزه اشتغال، ايجاد سه هزار و 500 شغل با اعتبار 350 ميليارد ريال بود كه تا پايان سال حدود سه هزار مورد آن محقق شد.
وي با بيان اينكه تسهيلات اشتغالزايي اين سازمان به مددجويان، معلولان و معتادان بهبود يافته اعطا مي شود، گفت: اعتبارات اشتغالزايي بر اساس جمعيت زير پوشش در ميان شهرستان ها توزيع خواهد شد.
مديركل بهزيستي كردستان اضافه كرد: همچنين متقاضيان دريافت تسهيلات اشتغالزايي به بانك معرفي خواهند شد و ميزان پرداخت تسهيلات اشتغال بستگي به نوع شغل ايجادي و نظر كارشناسي دارد.
110 هزار نفر از جمعيت يك ميليون و 603 هزار نفري استان كردستان زير پوشش خدمات بهزيستي قرار دارند كه معادل هفت درصد جمعيت استان است.
7348/9102