موفقیت اوراق مشاركت ارزی به تضمین بانك مركزی نیاز دارد

تهران- ایرنا- استاد اقتصاد دانشگاه تهران گفت: استفاده موثر از ابزارهایی چون سپرده گذاری ارزی یا انتشار اوراق مشاركت ارزی برای مدیریت بازار ارز در ایران وابسته به ایجاد حس اعتماد و تضمین بانك مركزی به بازپرداخت اصل و سود به مردم است.

به گزارش روز جمعه ایرنا، اواسط بهمن ماه پارسال و بروز نوسان های ارزی، «ولی اله سیف» رئیس كل وقت بانك مركزی در گفت وگویی با ایرنا از برنامه این بانك برای انتشار اوراق مشاركت ارزی خبر داد؛ در آن زمان بانك مركزی قصد داشت با معرفی ابزارهای ارزی و ریالی جدید به سرمایه گذاران، آن را جایگزین بازار ارز كند.
سیف آن زمان گفته بود «انتشار اوراق مشاركت ارزی توسط بانك مركزی از گزینه های پیش بینی شده و جذاب در این زمینه است كه ظرف دو هفته آینده راه اندازی و عملیاتی خواهد شد» كه البته اجرایی نشد و بانك مركزی به گشایش سپرده های ارزی اكتفا كرد.
اكنون با گذشت هشت ماه، بانك مركزی بار دیگر به فكر استفاده از این ابزار افتاده است و با همین رویكرد، سه شنبه گذشته (10 مهر) در جلسه هماهنگی اقتصادی سران قوا مصوب شد تا بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران مجاز به انتشار اوراق مشاركت ارزی - ریالی باشد.
در این پیوند «آلبرت بغزیان» در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا اظهار داشت: از آنجا كه مردم در ذهن خود خاطره خوشی از افتتاح سپرده های ارزی نزد بانك ها ندارند و در اوایل سالهای 90 اصل و سود سپرده های ارزی مردم به ریال تبدیل شد، اكنون مهمترین ركن موفقیت برنامه های بانك مركزی چه آنكه افتتاح سپرده ارزی باشد یا اوراق مشاركت ارزی منتشر كند، بازگرداندن اعتماد عمومی است.
وی افزود: براساس این مصوبه سران قوا، بانك مركزی می خواهد بر «اوراق مشاركت ارز پایه» منتشر و سود آن را به ارز بپردازد؛ حال اگر فردی با ارزی كه اكنون در اختیار دارد این اوراق را بخرد، باید مطمئن شود كه اصل و سود آن را به ارزی كه سرمایه گذاری كرده، می گیرد نه اینكه قرار است ارزش ریالی آن محاسبه شود.
بغزیان تاكید كرد: بانك مركزی همچنین باید روشن كند كه نرخ مبنا در محاسبه ارز بازار آزاد است یا سامانه نیما؛ ضمن آنكه دادن تضمین های لازم به مردم نیز ضروری به نظر می رسد.
وی استفاده از این ابزارها را برای مدیریت بازار ارز مناسب دانست و اظهار داشت: یكی از راه های جمع كردن ارزهای خانگی، همین سپرده های ارزی و اوراق مشاركت ارزی است به شرط آنكه اعتماد لازم ایجاد شود.

** دخالت كنونی بانك مركزی در بازار ارز مطلوب است
استاد اقتصاد دانشگاه تهران درباره دخالت اخیر بانك مركزی در بازار ارز نیز گفت: این مداخله كه با تزریق، پایش و مدیریت همراه بوده، بازار را به سمتی برد كه امیدواریم این روند ادامه یابد و بازار به تعادل برسد.
بغزیان تاكید كرد: نظام ارزی شناور مدیریت شده این نیست كه هر روز در بازار با یك نرخ روبرو شویم بلكه باید بازار نسبت به تزریق و اقدامی كه بانك مركزی انجام می دهد، عكس العمل مطلوب اقتصاد را نشان دهد.
وی در پاسخ به اینكه آیا این نوع مداخله بانك مركزی در بازار را می پسندد، گفت: وقتی بانك مركزی با چند میلیون دلار می تواند مداخله و هیجان را در بازار كم كند، اكنون باید پرسید چرا در ماه های گذشته این كار را نمی كرد در حالی كه اختیار لازم را داشت و ذات بانك مركزی همین مدیریت بازار پولی و ارزی است.
این استاد دانشگاه افزود: شاید بانك مركزی برای انتشار اوراق مشاركت ارزی نیازمند مجوز دولت و مجلس باشد اما مدیریت بازار ارز جزء وظایف ذاتی آن است و نباید در این زمینه كوتاهی كند.
اقتصام*2025 ** 2023** 1055