21 تيم دانشگاهي در مسابقات متالوگرافي تبريز حضور دارند

تبريز- ايرنا- مسوول برگزاري مسابقات متالوگرافي دانشگاه هاي كشور گفت: سومين دوره مسابقات سراسري متالوگرافي و الكتروشيمي به مدت 2 روز با شركت 21 تيم از دانشگاه هاي كشور در تبريز آغاز شده است.

'سيدرضا دامادي' روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا اظهار داشت: تيم هاي دانشگاه هاي صنعتي شريف تهران، امير كبير، تبريز، شهركرد، صنعتي اروميه، مالك اشتر، صنعتي اصفهان، اروميه، بناب، تبريز و صنعتي شاهرود از جمله دانشگاه هاي شركت كننده در اين دوره از مسابقات است.
وي با اشاره به اينكه اين مسابقات به مدت 2 روز برگزار مي شود، افزود: اين مسابقات با تكيه بر توان علمي دانشجويان، تجربه و هدايت اعضاي هيئت علمي گروه مهندسي مواد و متالوژي دانشگاه تبريز اجرا مي شود.
علم 'متالوگرافي' از جمله مهمترين بخش مهندسي مواد است كه تحول و پيشرفت مهندسي علم مواد، مديون اين رشته است و بدون آن نمي توان به بررسي و مطالعه ساختار داخلي فلزات و ساير مواد دست يافت.
متالوگرافي هم به علم آماده‌سازي نمونه‌هاي فلزي و بررسي ريزساختار ميكروسكوپي آنها گفته مي‌شود و در واقع علم شناخت فلزات از طريق مشاهده ساختار آنها است.
الكتروشيمي شاخه‌اي از شيمي ‌فيزيك و شيمي‌ تجزيه است كه به بررسي واكنش‌هاي شيميايي مي‌پردازد كه در اثر عبور جريان الكتريكي انجام مي‌شوند يا انجام يافتن آنها سبب ايجاد جريان الكتريكي مي‌شود.
3093/518