انتقال دانشجویان علوم پزشكی جدید به كشور ممنوع می شود

تهران- ایرنا- قائم مقام معاون آموزشی وزیر بهداشت گفت: انتقال افرادی كه از 10دی امسال (اول ژانویه 2019) برای تحصیل در رشته های گروه پزشكی به دانشگاه های خارج از كشور اقدام می كنند، به داخل ممنوع می شود و باید تا انتهای دوره در دانشگاه خارج از كشور تحصیل كنند.

به گزارش خبرنگار ایرنا از وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشكی، حمید اكبری روز چهارشنبه افزود: از 1600 متقاضی تا 11 مهر امسال فقطط 92 دانشجوی ایرانی خارج از كشور موفق به اخذ پذیرش از دانشگاه های علوم پزشكی داخل كشور شده اند.
وی درباره شرایط انتقال دانشجویان گروه پزشكی خارج از كشور به دانشگاه های علوم پزشكی داخل كشور، گفت: با توجه به مشكلاتی كه در نیمه اول امسال پیش آمد، مراجعات و مطالباتی از سوی خانواده های دانشجویان گروه پزشكی شاغل خارج از كشور ایجاد شد و دو وزارتخانه علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت بررسی هایی را برای حل مشكلات این دانشجویان انجام دادند.
قائم مقام معاون آموزشی وزارت بهداشت افزود: وزارت بهداشت و وزارت علوم و تحقیقات تصمیم گرفتند كه دانشجویان گروه غیر پزشكی كه در رشته های موجود در دانشگاههای غیر علوم پزشكی تحصیل می كنند در صورتی كه یك ترم در دانشگاه های خارج از كشور تحصیل كرده اند با شرایطی می توانند به دانشگاه های داخل انتقال یابند.
وی گفت: آیین نامه انتقال دانشجویان خارج از كشور به دانشگاه های علوم پزشكی داخل كشور، بیش از 30 سال است كه در وزارت بهداشت اجرا می شود.
اكبری گفت: تنها تغییر صورت گرفته در این آیین نامه انتقال دانشجویان، در تعداد واحدهای گذرانده شده در دانشگاه های خارج از كشور است.
وی افزود: تا پیش از این، تعداد واحدهای گذرانده شده توسط دانشجویان گروه پزشكی شاغل در دانشگاه های خارج از كشور 72 واحد بود كه در حال حاضر بر اساس واحدهای موجود در سرفصل رشته مربوطه در دانشگاه های علوم پزشكی ایران این تعداد به 36 واحد كاهش یافته و سایر ضوابط و قوانین در آیین نامه انتقال این دانشجویان همچنان اجرا می شود و تغییری نداشته است.
وی با بیان اینكه حداقل معدل دوره پیش دانشگاهی دانشجویان گروه پزشكی شاغل در دانشگاه های خارج از كشور باید 17 باشد، گفت: همچنین معدل كتبی دیپلم این دانشجویان باید بالاتر از 16 و معدل واحدهای گذرانده شده در دانشگاه خارج از كشور باید بالای 15 باشد در حالی كه تا سال گذشته این معدل ها 14 بوده است.
قائم مقام معاون آموزشی وزارت بهداشت با تاكید بر اینكه این شرایط فقط برای دانشجویانی است كه تا قبل از تیر 97 در دانشگاه های خارج از كشور مشغول به تحصیل بوده اند، تصریح كرد: چون ظرفیت پذیرش دانشگاه های علوم پزشكی داخل كشور محدود و متقاضی رشته های گروه پزشكی زیاد است و حدود 65 تا 70 درصد داوطلبان كنكور متقاضی ورود به رشته های گروه پزشكی هستند، بنابراین انتقال افرادی كه از 10 دی امسال (اول ژانویه 2019 ) برای تحصیل در رشته های گروه پزشكی به دانشگاه های خارج از كشور اقدام می كنند، ممنوع است و باید تا انتهای دوره در دانشگاه خارج از كشور تحصیل كنند.
اكبری اضافه كرد: متقاضیان تحصیل در رشته های گروه پزشكی در دانشگاه های خارج از كشور باید در دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت تحصیل كنند. همچنین فارغ التحصیلان دانشگاه های خارج از كشور باید شرایط ارزشیابی برای مداركی را كه در خارج از كشور اخذ می كنند، داشته باشند.

* 10 هزار دانشجوی ایرانی در دانشگاه های خارجی
قائم مقام معاون آموزشی وزارت بهداشت، تعداد افراد شاغل به تحصیل در رشته های گروه پزشكی دانشگاه های خارج از كشور را حدود 10 هزار نفر اعلام كرد و گفت: از این تعداد، 7 هزار نفر در دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت تحصیل می كنند و پرونده ارزی و تحصیلی دارند.
وی افزود: تاكنون 1600 دانشجو، متقاضی انتقال به دانشگاه های علوم پزشكی داخل بوده اند كه از این تعداد، 700 نفر واجد شرایط انتقال تشخیص داده شده است و تا 11 مهر امسال نیز فقط 92 نفر موفق به اخذ پذیرش از دانشگاه های علوم پزشكی داخل شده اند.
اكبری تعداد دانشجویان انتقال یافته به دانشگاه های علوم پزشكی داخل كشور در نیمه اول سال گذشته را حدود 200 نفر عنوان كرد و گفت: اخذ پذیرش از دانشگاه های علوم پزشكی بر عهده خود دانشجو است و چنانچه دانشگاه ظرفیت پذیرش داشته باشد، پس از پرداخت شهریه مصوب هیات امنای دانشگاه مورد نظر و تطبیق واحدهای گذرانده شده در دانشگاه های خارج از كشور، این افراد می توانند در دانشگاه مورد نظر ادامه تحصیل دهند.
وی افزود: اینكه گفته می شود بسیاری از این افراد، ظرفیت دانشگاه های علوم پزشكی داخل كشور را اشغال كرده اند و حجم زیادی از ظرفیت دانشگاه های علوم پزشكی را به خود اختصاص داده اند، با واقعیات موجود چندان مطابقت ندارد.
قائم مقام معاون آموزشی وزارت بهداشت، تاكید كرد: وزارت بهداشت هیچ دانشگاه علوم پزشكی را مجبور و مكلف به پذیرش دانشجویان گروه پزشكی شاغل به تحصیل در دانشگاه های علوم پزشكی خارج از كشور، نكرده است.
اكبری با اشاره به پذیرش 92 نفر از این دانشجویان در دانشگاه های علوم پزشكی، گفت: بر اساس اطلاعات موجود از این تعداد، تا كنون كمتر از 10 نفر در هر رشته در هر كدام از دانشگاه های علوم پزشكی تهران، شهید بهشتی و ایران پذیرش شده اند و بقیه هم در سایر دانشگاههای كشور موفق به اخذ پذیرش شده اند.
اجتمام* 9022* 3063