رئیس گروه هنرهای سنتی فرهنگستان هنر منصوب شد

تهران- ایرنا- حسن بلخاری، نویسنده و پژوهشگر فلسفه هنر به سمت ریاست گروه هنرهای سنتی و صنایع دستی فرهنگستان هنر منصوب شد.

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از روابط عمومی فرهنگستان هنر، علیرضا اسماعیلی، سرپرست این فرهنگستان در احكامی جداگانه، رییس و اعضای گروه هنرهای سنتی و صنایع دستی فرهنگستان هنر را منصوب كرد.
به موجب این حكم، حسن بلخاری نویسنده و پژوهشگر در زمینه فلسفه هنر و زیبایی‌شناسی و حكمت هنر شرق، به سمت ریاست گروه هنرهای سنتی و صنایع دستی این فرهنگستان منصوب شد.
بلخاری استاد تمام و مدیر گروه مطالعات عالی هنر در پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران و نیز عضو هیات علمی دانشگاه تهران است كه آذرماه 1394 به عنوان پژوهشگر برتر كشوری در رشته هنر و معماری و نیز در آذرماه 1395 به عنوان پژوهشگر نمونه دانشگاه تهران برگزیده شد، وی همچنین ریاست انجمن آثار و مفاخر فرهنگی ایران را عهده‌دار است.
همچنین استادان محمود فرشچیان، نقاش و نگارگر؛ غلامحسین امیرخانی، خوشنویس و محمدعلی رجبی نگارگر، از اعضای پیوسته فرهنگستان هنر به عنوان اعضای دائم گروه هنرهای سنتی و صنایع دستی منصوب شدند.
گروه هنرهای سنتی و صنایع دستی فرهنگستان هنر با حضور رئیس و اعضای جدید تشكیل جلسه داد.
همچنین مجید مهرگان نگارگر، محمدمهدی هراتی، نقاش، نگارگر و پژوهشگر هنرهای سنتی، محسن محسنی، كارشناس و پژوهشگر حوزه فرش، بهمن نامور مطلق، استاد دانشگاه شهید بهشتی و رئیس دانشگاه هنرهای اسلامی - ایرانی استاد محمود فرشچیان، عبدالمجید شریف‌زاده دكترای پژوهش هنر و رئیس پژوهشكده هنرهای سنتی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، مهدی مكی ن‍ژاد، پژوهشگر هنرهای سنتی و عضو هیات علمی فرهنگستان هنر و حسین یاوری استاد دانشگاه و پژوهشگر حوزه صنایع دستی و هنرهای سنتی ایران به مدت دو سال به عضویت گروه هنرهای سنتی فرهنگستان هنر منصوب شدند.
فراهنگ** 9031** 1055