108 محله كشور از دفاتر تسهیلگری و توسعه اجتماعی برخوردار است

شیراز-ایرنا- معاون اجتماعی مركز امور اجتماعی و فرهنگی وزارت كشور گفت: تا كنون در 108محله از 10 استان كشور، دفاتر تسهیلگری و توسعه اجتماعی محلات ایجاد شده است.

رضا محبوبی، سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا در شیراز، هدف از ایجاد این دفاتر را كمك به ارتقای وضعیت سكونتگاه های غیررسمی و مناطق حاشیه نشین با مشاركت ساكنان و تشكل های مردم نهاد دانست و گفت: این طرح از پشتوانه علمی، مبانی نظری و تجربه جهانی برخوردار است.
وی، همچنین بر این موضوع تاكید كرد كه تنها با ارایه خدمات در محلات حاشیه ای نمی توان این مناطق را بازآفرینی كرد بلكه باید این خدمات از طریق جلب مشاركت ساكنان آنها ارایه شود.
او اظهار داشت: مهمترین هدف این طرح این است كه ساكنان اینگونه مناطق احساس شهروندی داشته باشند و در بهبود شرایط مشاركت كنند.
معاون اجتماعی مركز امور اجتماعی و فرهنگی وزارت كشور ادامه داد: امروز (سه شنبه) پنج دفتر تسهیلگری و توسعه اجتماعی در محلات حاشیه ای و در معرض آسیب شیراز راه اندازی شد.
محبوبی بیان كرد: با ایجاد این پنج مركز در شیراز 10محله از خدمات دفاتر تسهیلگری و توسعه اجتماعی بهرمند خواهند شد.
وی افزود: با احتساب این 10محله در شیراز، تا كنون 108 محله از 10استان كشور زیر چتر حمایتی این دفاتر قرار گرفته است.
محبوبی، با اشاره به اینكه ایجاد دفاتر تسهیلگری و توسعه اجتماعی از سال 96در كشور آغاز شد، گفت: پیش بینی می شود تا پایان سال 97 تعداد 100محله در 12 استان دیگر از خدمات این دفاتر بهرمند شوند و در مجموع در 22 استان دفاتر تسهیلگری و توسعه اجتماعی محلات ایجاد شود.
وی اضافه كرد: در سال 96 و امسال این طرح به صورت آزمایشی در برخی از استان ها اجرا شده و از ابتدای سال آینده این كار با جدیت بیشتری در سراسر كشور پیگیری خواهد شد.
این مقام مسئول با بیان اینكه 2 هزار و 700 محله در كشور وجود دارد كه نیازمند ایجاد دفاتر تسهیلگری و توسعه اجتماعی است، افزود: تا پایان سال جاری در 208 محله دیگر این مراكز ایجاد خواهد شد.
9873 /6118