صدرا با كمبود واحدهاي آموزشي مواجه است

شيراز-ايرنا- مديرعامل شركت عمران شهر جديد صدرا گفت: با وجود افتتاح 16مدرسه توسط اين شركت در اين شهر اما به سبب افزايش قابل توجه جمعيت در سال هاي اخير، معادل همين تعداد مدرسه كه ساخته شده، اين منطقه نيازمند احداث واحدهاي آموزشي است.

به گزارش ايرنا خليل حاجي پور، دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: از سال 90 به بعد كه واگذاري واحدهاي مسكن مهر در شهر جديد صدرا افزايش يافت، ظرف اين مدت جمعيت اين شهر هم بيش از 30 درصد فزوني يافته است.
وي آماري از ميزان جمعيت ساكن در شهر جديد صدرا اعلام نكرد.
حاجي پور ادامه داد: مطابق قانون و آيين نامه اجرايي شهرهاي جديد، شركت عمران وظيفه اي در مورد ساخت خدمات روبنايي ندارد و وظيفه ما تنها ارايه خدمات زيربنايي و تامين زمين رايگان براي دستگاه هاي متولي است اما در نبود دستگاه هاي متولي در صدرا، شركت عمران ناگزير به جبران بخشي از اين كمبودها از محل اعتبارات داخلي خود شده است.
مديرعامل شركت عمران شهر جديد صدرا، در مورد ميزان اعتبار مورد نياز براي ساخت هر مدرسه، گفت: مطابق فهرست بهاي سال هاي قبل، هر مجموعه آموزشي بين 30 ميليارد تا 35 ميليارد ريال اعتبار لازم دارد.
حاجي پور افزود: مجموع اعتباراتي كه تاكنون شركت عمران شهر جديد صدرا از محل اعتبارات داخلي براي ساخت 16 مجموعه آموزشي در شهر صدرا هزينه كرده افزون بر 300 ميليارد ريال است كه از اين تعداد 13مدرسه آن با حدود 270 ميليارد ريال اعتبار در دولت تدبير و اميد احداث شده است.
وي اضافه كرد: هم اينك عمليات ساخت سه مجموعه آموزشي - فرهنگي در شهر جديد صدرا در حال انجام است كه در سال آينده به بهره برداري خواهد رسيد.
مديرعامل شركت عمران شهر جديد صدرا در بخش ديگري از سخنان خود اظهار داشت: بخش اعظم كمبود واحدهاي آموزشي در اين شهر ناشي از عدم پيگيري در سال هاي گذشته با مجموعه مديريت ارشد استان براي اختصاص بودجه موردنياز اين شهر است و هم اكنون به دليل تنگناي مالي دولت، شهر جديد صدرا از اعتبارات ملي و استاني كاملا بي بهره است.
حاجي پور بيان كرد: تقاضاي ما از دست اندركاران و تصميم گيرندگان امر اين است كه در هنگام تخصيص اعتبار، سهم شهر جديد صدرا از اعتبارات ملي و استاني براي جبران كمبود فضاي خدماتي، به نسبت جمعيت اين شهر اختصاص داده شود.
شهر جديد صدرا كه در دهه هفتاد براي اسكان سرريز جمعيت كلانشهر شيراز احداث شد، در فاصله 20 كيلومتري شمال غربي شيراز قرار دارد.
9873 /6118

سرخط اخبار استان‌ها