واشنگتن پست:مديريت ترامپ به ضرر كارگران آمريكايي تمام شد

تهران – ايرنا – تارنماي روزنامه واشنگتن پست گزارش داد: به رغم آمار ارائه شده از سوي كاخ سفيد مبني بر رونق بازار كار در آمريكا، درآمد كارگران آمريكايي در دوره رياست جمهوري ترامپ كاهش يافته است.

به گزارش روز دوشنبه ايرنا، اين روزنامه آمريكايي تصريح كرد: تيم اقتصادي ترامپ همچون هر دولت ديگري اطلاعات درآمدي مثبت اداره آمار كار آمريكا را كه نشانگر افزايش دستمزدها است، در شكل تبليغاتي و همچون يگ شو تلويزيوني ارايه مي دهد. اين آمار گمراه كننده بوده و به جاي نمايش درآمد يك كارگر معمولي، «ميانگين درآمد» تمامي كارگران را نمايش مي دهند؛ در دوره هاي افزايش نابرابري، كارگران حرفه اي، ميانگين كل درآمد كارگران را افزايش مي دهند اما با مراجعه به آمار اين اداره از درآمد يك كارگر معمولي، تمام اين دستاوردها ناپديد مي شوند.
واشنگتن پست در ادامه با «تردستي» خواندن آمارهاي دولتي ارائه شده، نوشت: در آمارهاي ارائه شده از سوي كاخ سفيد، مولفه تورم در نظر گرفته نشده است. با تطبيق دستمزد يك كارگر معمولي با تورم موجود، توهم پيشرفت از بين مي رود.
در آمار كاخ سفيد، ميانگين درآمدها از 894.06 دلار در ماه ژانويه سال 2017 (دي بهمن 1395) به 937.02 دلار در اوت 2018 (مرداد-شهريور 97) افزايش يافته است. اما در اين ميان بر سر درآمد افرادي كه در ميانه ي پراكندگي درآمدي قرار دارند، چه مي آيد؟
اداره آمار كار آمريكا آمار متفاوتي در اين باره ارايه مي دهد كه تصوير متفاوتي را ترسيم مي كند. درآمد يك كارگر معمولي به مدت بيش از 18 ماه به طور هفتگي تنها 11 دلار افزايش يافته است كه به زحمت يك چهارم آن افزايشي است كه كاخ سفيد از آن دم مي زند.
اين روزنامه آمريكايي در ادامه نوشت: اهميت درآمد افراد در فعاليت هايي است كه مي توانند با آن پول انجام دهند و تورم به تدريج قدرت خريد و پس انداز ما را از بين برده است.
وضعيت كارگران در ميانه ي پراكندگي درآمدي، در دوره رياست جمهوري ترامپ نسبت به دوره رياست جمهوري اوباما، بدتر شده است. درست است كه پايين آمدن نرخ بيكاري جاي خوشحالي دارد اما كارگران آمريكايي براي خوشحال نبودن دليل خوبي دارند.
اروپام**9418**2040